JACEK ŁUCZAK

dr hab. inż., prof. nadzw. UEP

 


EDUKACJA I ROZWÓJ
 

 

2009

habilitacja (nauki ekonomiczne)
System zarządzania jakością dostawców w branży motoryzacyjnej – ocena istotności wymagań
(A quality management system of suppliers in the automotive industry – the significance evaluation
of requirements) 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań (Polska)

1997

doktorat (nauki ekonomiczne)
Zapewnienie jakości dostaw w systemach zarządzania jakością
(Quality assurance of supplies in quality management systems)
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań (Polska)

1990-1994

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań (Polska)
Studia magisterskie na Wydziale Towaroznawstwa


PROBLEMATYKA NAUKOWO-BADAWCZA ORAZ BIZNESOWA

 • system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001
 • ochrona danych osobowych - RODO
 • zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie ryzykiem w organizacji biegów długodystansowych oraz triathlonów
 • zarządzanie satysfakcją uczestników biegów i triathlonów
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie procesowe
 • zarządzanie projektami 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE. DYDAKTYKA I BADANIA NAUKOWE

2004-obecnie

Pracownik naukowy i dydaktyczny (dr hab. inż. prof. nadzw. UEP)  na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania

2009-obecnie

Kierownik i wykonawca projektów badawczych i naukowych

Aktywizacja sportowa Polaków. Szacowanie i analiza ryzyka związanego z organizacją i uczestnictwem w masowych imprezach biegowych. Motywacje i zachowania biegaczy amatorów (Sport elicitaion of Poles. Estimation and analysis of the risk associated with the organization and participation in mass running events. Motivations and behaviors of amateur runners) (Realizacja projektu w konsorcjum z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, we współpracy z Iceland University w Reykjaviku);

Kształtowanie jakości produktów i usług na rynkach Europy Środkowo - Wschodniej. Przygotowanie i wdrożenie projektu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich (Forming quality of products and services with particular consideration of the markets of Central and Eastern Europe) (współpraca z partnerami z Rosji (Instytut Ekonomii, Rosyjska Akademia Nauk) i Ukrainy (Narodowy Dniepropietrowski Uniwersytet im. O. Gonchara w Dniepropietrowsku); nr umowy: POKL.04.01.01-00-088/13-00, wartość: 1.830.00,00 zł, 2014-2015, NCBiR;

Zaprojektowanie optymalnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami IT Policji oraz struktury organizacyjnej pionu IT. Rozliczenie działań na podstawie zarządzania procesami (Optimal solutions and organizational structure design in the range of IT resources management in the Police. Outcome calculation on the basis of process management) (realizacja w konsorcjum naukowo przemysłowym UEP – F5 Konsulting sp. z o.o.); OR 00013211 (nr umowy 0132/R/T00/2010/11); wartość: 1.941.200,00 PLN; 2010-2012; NCBIR;

Zaprojektowanie i wykonanie innowacyjnej aplikacji informatycznej do ewaluacji i śledzenia satysfakcji motywacyjnej klientów wewnętrznych Policji oraz satysfakcji dotyczącej usług świadczonych przez komórki wsparcia logistycznego Policji (Design and creating an innovative computer application in order to evaluate and observe the satisfaction of  internal clients for the Police in addition to the customer satisfaction of services provided by logistic support cells of the Police) (realizacja w konsorcjum naukowo przemysłowym UEP – F5 Konsulting sp. z o.o.); OR00013311 (nr umowy 0122/R/TOO/2010/11); wartość: 538.890,00 pln; 2010-2012; NCBIR;

Identyfikacja i ocena metod i technik w zakresie zarządzania jakością w oparciu o dostawców przemysłu motoryzacyjnego (Identification and evaluation of methods and techniques in relation to quality management on the basis of automotive industry providers). N N115 260436 (nr umowy: 2604/B/H03/2009/36); wartość: 50.000,00 pln; 2009-2011; NCBIR.

 

2004-obecnie

Zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych i zaocznych

Przedmioty m.in.:

 • Kompleksowe zarządzanie jakością;
 • Zarządzanie procesowe;
 • Metody i techniki doskonalenia organizacji;
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji;
 • Zarządzanie projektem (Prince2);
 • Zarządzanie procesowe;
 • Zarządzanie kryzysowe;
 • Total Quality Management;
 • Process Management;
 • Quality Management in Polish Cases;
 • Project Management (Prince2);
 • Quality auditing;
 • Teamworking.

 

2000-obecnie

Kierownik i wykładowca na studiach podyplomowych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: kierownik - SP Menedżer bezpieczeństwa informacji, przedmioty: Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001, Audyt SZBI, seminarium dyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: kierownik - SP Menedżer jakości, przedmioty: Systemy zarządzania jakością ISO 9001, Zarządzanie jakością w organizacji, seminarium dyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Atlanta State University (MBA), Nottingham Trent University, Wielkopolska Szkoła Biznesu (MBA), Wyższa Szkoła Bankowa, Helsinki School of Economics (MBA): wykładowca - moduł Total Quality Management  

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: wykładowca - SP Zarządzanie przedsiębiorstwami, SP Zarządzanie logistyczne, SP Logistyka i Zarządzanie Międzynarodowymi Łańcuchami Dostaw, Szkoła Główna Handlowa (SP: Zarządzanie jakością); przedmioty: Zarządzanie procesowe, Zarządzanie jakością

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: wykładowca - SP Zarządzanie jakością, SP Integracja systemów zarządzania, SP Zintegrowane zarządzanie jakością w administracji (10 edycji); przedmioty: Zarządzanie jakością, Metody i techniki zarządzania jakością, Audyt w systemach zarządzania, Systemy zarządzania jakością ISO 9001, seminarium dyplomowe 

 

2004-obecnie

Wykładowca na zagranicznych uniwersytetach (wykłady, konferencje, badania):

 • Almaty Management University (Alma University) (Almaty, Kazachstan) 2017
 • Bucharest University of Economics Science (Bukareszt, Rumunia) 2008, 2010
 • Chonnam National University (Chonnam, Korea Pd.) 2008
 • Dniepropietrovsk National University (Dniepropietrowsk, Ukraina) 2013, 2014, 2015
 • Girona University (Girona, Hiszpania) 2016
 • Iceland University (Reykjavik, Islandia) 2014
 • Institute of Economics, Russian Academy of Science (Moskwa, Rosja) 2014, 2015
 • Institute of Industry, Ukrainian Academy of Science (Kijów, Ukraina) 2015
 • Kharkiv Politechnik (Charków, Ukraina) 2017
 • Kyiv National University of Trade Economics (Kijów, Ukraina) 2003, 2006, 2008, 2011, 2013, 2015
 • La Laguna University (La Laguna, Hiszpania) 2011, 2013
 • Oulu University of Applied Science (Oulu, Finlandia) 2008, 2009
 • Petersburg National University (Petersburg, Rosja) 2015
 • Renmin University of China (Beijing, Chiny) 2004
 • Roma Tre University (Rzym, Włochy) 2012
 • The Economics University (Mińsk, Białoruś) 2004, 2005
 • Turku University of Applied Science (Turku, Finlandia) 2011
 • The Institute of Chemical Technology (Prague, Czech Republic) 2012, 2015
 • The University of Suwon (Suwon, Korea) 2008
 • The Vilnius University (Wilno, Litwa) 2009, 2012
 • University of Alicante (Alicante, Hiszpania) 2016
 • University College of Antwerp (Antwerp, Belgia) 1993
 • University of Dubrovnik (Dubrownik, Chorwacja) 2018
 • University of Maribor (Maribor, Słowenia) 2001
 • University of Reykjavik (Reykjavik, Islandia) 2016
 • University of Turin (Turyn, Włochy) 2016
 • University of Wisconsin Whitewater (Wisconsin, USA) 1994
 • Varna University of Economics (Warna, Bułgaria) 2013, 2015

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE. KONSULTING I SZKOLENIA

1997-obecnie

Quality Progress (forma doradcza i szkoleniowa w zakresie zarządzania jakością)
Właściciel i dyrektor, lider projektów, konsultant i trener

2015-obecnie

IOKI Pearson (Pearson English)
CISO/ Compliance Manager (ISO 20000-1, ISO/IEC 27001)
Inspektor Ochrony Danych (IOD)

2016-obecnie

DEKRA Certification
Specjalista, trener, auditor wiodący ISO/IEC 27001, ISO 9001

2000-obecnie

Trener
Szkolenia otwarte i zamknięte dla przedstawicieli ponad 500 organizacji

Szkolenia:  Zarządzanie jakością, ISO 9001 – Interpretacja wymagań, Zarządzanie procesowe, Metody i techniki zarządzania jakością, Zaawansowane planowanie jakości, Kwalifikacja i rozwój dostawców, ISO 14001 – Interpretacja wymagań, ISO/ TS 16949 – Interpretacja wymagań, Zarządzanie projektami (Prince2), Zaawansowane planowanie jakości i zatwierdzanie detali produkcyjnych (APQP/ PPAP), Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie jakością w administracji (CAF), Zarządzanie ciągłością działania

2000-obecnie

Lider projektów konsultingowych (kierownik projektów, wykonawca - ponad 200 projektów)

zarządzanie jakością (ISO 9001, ISO/TS 16949, CAF, ISO 20000), zarządzanie procesowe, bezpieczeństwo informacji (ISO/IEC 27001), planowanie ciągłości działania, zintegrowane systemy zarządzania (ISO 14001, OHSAS), praca zespołowa, metody i techniki zarządzania jakością, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie projektami (Pronce2), ochrona danych osobowych.

Wybrani partnerzy: Bank Zachodni WBK, Fortis Bank Polska, HLB – Wielkopolska Grupa Auditingowa, NORDENIA, Marcinkowski Broker, PB Polsoft (ComputerLand group), ERA Gsm, ZETO, Arvato service-BERTELSMANN Service Center, AM Trans Progres, Onyks Hotel, Energa Operator, Exorigo, Elektrociepłownie Pątnów-Adamów-Konin, EC Kalisz – Piwonice, DALKIA, MEC Piła, PEC Wałbrzych, PEC Składy Kupieckie, MEC Koszalin, Jabil Circuit Poland, TPV Displays, SHARP Manufacturing, LAFOT Elektronik, LUMAG, FUNAI Electronic, SOLARIS Bus & Coach, WIX-Filtron, Bosch Car Servce, NSK Steering Systems Europe, WSK – Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego, Fastek Fitting Poland, VW, Fiat Auto Poland, Lear Poland, Delphy, Firestone, Geyer & Hosaja, VOSS Automotive Polska, BVQI, ABB-ZAMECH, TBMECA Poland, METABO Poland, Fabryka Narzędzi Chirurgicznych CHIFA, BM Polska, Plettac, Witrochem, York, Pekabex, Profi Anamel, Górażdże Cement, Aluminium Konin – Impexmetal, WT Witar, WRIGLEY, PHYTOPHARM, SWW POLMOS, CAFFEE UNION, OK Group,; STER, Nordenia Polska, Grupa Fideltronik, IOKI Pearson, Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie.

Administracja samorządowa, m.in: Urząd Miasta Poznania, Urząd Miasta Wrocławia, Urząd Miasta Dębno, Urząd Miasta Kielce; liczne urzędy gmin, starostwa, urzędy marszałkowskie.

Administracja rządowa, m.in.: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Małopolski Urząd Wojewódzki, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Opolski Urząd Wojewódzki; centralne instytucje rządowe m. in. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Liczne urzędy skarbowe, izby celne, uczelnie wyższe 

kompletna lista referencyjna ⇒

 

2006-2012

Pełnomocnik ds. zarządzania jakością na Wydziale Towaroznawstwa UEP (ISO 9001)

2005-2007

Lead Quality Manager w WIX-Filtron sp. z o.o.

INNE

od 25.05.2018

Inspektor Ochrony Danych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

od 03.2018

Administrator Bezpieczeństwa Informacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

od 03.2018

Przewodniczący Zespołu ds. ochrony danych osobowych

2012-2020

Członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 

2017-2020

Członek Komisji ds. Własnego Funduszu Stypendialnego dla Młodych Naukowców 

2016-2020

 

Zastępca przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych

Członek Rektorskiej Komisji ds. Pozyskiwania Funduszy

Członek Wydziałowej Komisji ds. Pozyskiwania Funduszy

Członek Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych

Członek Komisji Stypendialnej Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich

   

2016-

Członek Komisji Konkursu Języka Rosyjskiego im. mgr Marii Marcinkowskiej

2012-2016

Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych, członek Rektorskiej Komisji ds. Pozyskiwania Funduszy

 

2013-2016

Członek komitetu redakcyjnego Studia Oeconomica Posnaniensia (ISSN 2449-9099)

 

2010-obecnie 

Członek komitetu naukowego Polish Journal of Commodity Science (ISSN 1733-747X)

 

2010-obecnie

Promotor prac licencjackich (ponad 70), magisterskich (ponad 50), opiekun naukowy doktorantów (10)

JĘZYKI OBCE

angielski (C1), rosyjski (C1)

 
SZKOLENIA

Data
Tytuł szkolenia
Tematyka
Jednostka prowadząca
2018
JIRA advanced
JIRA
Pearson Academy
2018 Agile Scrum Agile Scrum Pearson Academy
2018 LA workshop ISMS ISO 27001 DEKRA Polska sp. z o.o.
2018 Experiance exchange seminar ISMS ISO 27001 DEKRA Polska sp. z o.o.
2016 Experiance exchange seminar ISO 9001:2015 DEKRA Polska sp. z o.o.
2016 Experiance exchange seminar Risk management DEKRA Polska sp. z o.o.
2016 IRCA Lead Auditor ISO/IEC 27001 ISO/IEC 27001 ISO 19011 British Standard Institution
2016
Expirience exchange seminar
ISO 9001:2015
DEKRA Polska sp. z o.o.
2016
Expirience exchange seminar
Risk management
DEKRA Polska sp. z o.o.
2016
IRCA Auditor ISO/IEC 27001
ISO/IEC 27001/ ISO 19011
BSI
2012
Registered Coach
Coaching
Gabinet psychologiczno-psychiatryczny Monika Łuczak
2012
Prince2 – Registered Practitioner
Prince2 – project management
Skills sp. z o.o.
2010
Prince2 – Foundation
Prince2 – project management
Skills sp. z o.o.
2006
Internal Auditor of the Environmental
Management System
ISO 14001, ISO 19011
Bureau Veritas Certification
2005
IRCA Lead Auditor BS7799
BS 7799, ISO 19011
BSI Management Systems
2005
Integrated Management
System Internel Auditor
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
SGS
2004
Lead Assesor Examination
QAMS, ISO 9001, ISO 19011
BSI International Training
2004
Lead Assesor Examination
QAMS, ISO 9001, ISO 19011
Polish Centre for Testing and Certification
2004
ISMS Internal Auditor BS
7799-1:2002
BS 7799, ISO 19011
Det Norske Veritas
2003
QMSISO/TS 16949 + ISO/TS
16949 Assesor
ISO/TS 16949
DANA Corporation (Toledo OH Technical Resource Park)
2003
DGA Quality & DGA Process
IT support for process management
DGA SA
2001
New standard ISO 9001:2000
ISO 9001:2000
Det Norske Veritas
1998
QS 9000 Skills and Application
QS 9000
PSS Progressive Strategies @ Systems (USA)
1995
ISO 9000 standards
ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004
Polish Centre for Testing and Certification
1995
ISO 9000 in service
ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004,
service sector
Polish Centre for Testing and Certification
2003
DGA Quality
IT support for QMS
DGA SA
2003
DGA Process
IT support for process management
DGA SA
2003
ARIS IDS Scheer
IT support for process management
DGA SA
2003
ARIS Toolset
IT support for process management
IDS Scheer Polska sp. z o.o.
1994
The Management of Service
Oparations
Service operations
Trainers from Management Centre University of Bradford

Konsultacje na UEP

poniedziałek: 08:30 - 9:30
czwartek: 08:30 - 09:30

Collegium Altum; pokój 1715
ul. Powstańców Wlkp. 16
61-875 Poznań