INNE

  1. Łatwy i skuteczny sposób uzyskania certyfikatu jakości ISO 9000, w  6/8 Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji, Forum, 2002, Poznań.
  2. Telekomy będą tworzyć globalny system jakości, Puls Biznesu, 2002, 12/11, Warszawa.
  3. Doradca musi umieć zarządzać, Puls Biznesu, 2002, 10/09, Warszawa.
  4. Jasiczak, J., Łuczak, J., 2001, System Zarządzania Jakością według norm ISO 9000 dla Wydziału Towaroznawstwa AE w Poznaniu, CERTYFIKAT ISO 9001:2000, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  5. Łuczak, J., 2001, Procedury obowiązkowe w SZJ ISO 9001: Nadzorowanie dokumentów, nadzorowanie zapisów, Wyrób niezgodny, działania korygujące i zapobiegawcze, audity wewnętrzne w ramach SZJ ISO 9001 na WT, Uniwersytet Ekonomiczny (UEP) w Poznaniu.
  6. Łuczak, J., 2001, Księga Jakości ISO 9001:2000 Wydziału Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

 

 

Konsultacje na UEP

wtorek: 08:30 - 9:30
czwartek: 12:00 - 13:00

Collegium Altum; pokój 1715
ul. Powstańców Wlkp. 16
61-875 Poznań