MONOGRAFIE NAUKOWE 

  1. Łuczak, J., Melski, K., Sikorska, E., Zieliński, R., Zmudziński, W., 2015, 65 Lat Kierunku Towaroznawstwo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1950-2015, Drukarnia AKODRUK.
  2. Łuczak, J., Tyburski, M., 2010, Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
  3. Łuczak, J., 2008, System zarządzania jakością dostawców w branży motoryzacyjnej - ocena istotności wymagań, wyd. 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
   Rozdział I
   Rozdział II
   Rozdział III
   Podsumowanie 
  4. Łuczak, J., Matuszak-Flejszman, A., 2007, Metody i techniki zarządzania jakością. Kompendium wiedzy, Quality Progress, Poznań.
   Rozdział I
   Rozdział II część I; część II
   Rozdział III część I; część II; część III; część IV; część V; część VI; część VII; część VIII
   Rozdział IV część I; część II; część III; część IV
   Rozdział V część I; część II, część III; część IV
  5. Łuczak, J., Bramorski, T., 1999, QS-9000. Systemy zarządzania dostawców na rynek motoryzacyjny, Quality Progress, Poznań.
  6. Łuczak, J., 1998, Zarządzanie dostawcami. Certyfikacja dostawców. Systemy Jakości ISO 9000 QS-9000, Oficyna Wydawnicza  "Sami Sobie", Poznań
   Rozdział I Rola i znaczenie zaopatrzenia surowcowo-materiałowego oraz współpracy kooperacyjnej w przedsiębiorstwie przemysłowym, s. 13-46
   Rozdział II Jakość dostaw w Kompleksowym Zarządzaniu Jakością, s. 47-105
   Rozdział III Tendencje rynkowe w zakresie kształtowania jakości dostaw, s. 107-167
   Rozdział IV Certyfikacja dostawców. Kwalifikacja i ocena dostawców, s. 169-224
   Rozdział V Ocena współpracy z dostawcami polskich przedsiębiorstw przemysłowych, s. 225-259
  7. Łańcucki, J., Kowalska, D., Łuczak, J., 1994, Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.

Konsultacje na UEP

wtorek: 08:30 - 9:30
czwartek: 12:00 - 13:00

Collegium Altum; pokój 1715
ul. Powstańców Wlkp. 16
61-875 Poznań