ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH NAUKOWYCH

 1. Łuczak Jacek, 2020: Wsparcie informatyczne zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, W: Innowacje w kształtowaniu jakości produktów żywnościowych / Dmowski Przemysław ( red. ), Gdynia, Uniwersytet Morski w Gdyni, s.76-86.
 2. Łuczak Jacek, 2020: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz cyberbezpieczeństwo w ujęciu procesowym, W: Cyberbezpieczeństwo / Banasiński Cezary, Rojszczak Marcin ( red. ), Prawo w praktyce, Warszawa, Wolters Kluwer Polska, s.69-102.
 3. Łuczak Jacek, Bińczak Olga, Miśniakiewicz Małgorzata, 2019: Zarządzanie projektem w procesie wdrożenia innowacji produktowej w przedsiębiorstwie branży olejarskiej, W: Jakość wobec wymagań współczesnego rynku / Gębarowski Marcin, Jabłoński Marek ( red. ), Towaroznawstwo w badaniach i
  praktyce, Radom, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s.105-114.
 4. Maruszewska Natalia, Miśniakiewicz Małgorzata, Łuczak Jacek, 2019: Identification of infringements and irregularities of organic farming regulations in the area of organic farm control, W: Konsument na rynku żywności – preferencje, opinie, trendy / Michał Halagarda ( red. ), Towaroznawstwo w badaniach i
  praktyce, Radom, Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s.152-160.
 5. Łuczak, J., Maruszewska, N., Miśniakiewicz, M., 2019, The effectiveness determinants of the process of organic farm certification in Poland, w: A. Matuszak-Flejszman I K. Joachimiak-Lechman (red.), Curretn trends in quality science. Product management - quality, safety and environmental focus, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji Wydawnictwo Naukowe, Radom, 142-154
 6. Łuczak, J., 2019, System zarządzania bezpieczeństwem informacji, w: J. Łańcucki (red.), Systemy Zarządzania w Znormalizowanym Świecie, Wydawnictwo UEP, Poznań, s. 143-178
 7. Łuczak, J., 2018, Metody szacowania ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji (ISO 27001) na przykładzie podmiotów leczniczych, w: M. Dobska (red.), Współczesne wyzwania w opiece zdrowotnej, PTE oddział w Poznaniu, s. 114-127.
 8. Łuczak, J., 2017, Zarządzanie ryzykiem w kształtowaniu jakości imprez sportowych w: S. Popek, M. Miśniakiewicz (red.), Narzędzia doskonalenia jakości. Analiza ryzyka wyrobów i usług, Kraków 2017, s 93-105.
 9. Łuczak, J., Miśniakiewicz, M., 2016, Triathlon Events w: V. Cantino, P. De Vincentiis, G. Racca (red.), Risk management: perspectives and open issues . A multi-disciplinary approach, McGraw-Hill Education, London, UK, Londyn, s. 580-592.
 10. Łuczak, J., 2014, Quality management systems – shaping the quality of products and services, w: Jacek Łuczak (red.), Shaping the quality of products and services - the questions of Central and Eastern Europe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, s. 389-413.
 11. Łuczak, J., Miśniakiewicz, M., Kasian, S., 2014, Determinants of satisfaction of running events’ participants. Analysis of the market of sport supplements and nutrients for athletes, w: Jacek Łuczak (red.), Shaping the quality of products and services - the questions of Central and Eastern Europe, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, s. 108-137.
 12. Łuczak, J., 2014, Audit in Normalized Management Systems, w: Jerzy Łańcucki (red.), Normalized Management Systems : Quality, Environment and Safety, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 248-264.
 13. Łuczak, J., 2014, Information Security Management, w: Jerzy Łańcucki (red.), Normalized Management Systems : Quality, Environment and Safety, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 171-190.
 14. Łuczak, J., Miśniakiewicz, M., 2014, Selected Success Factors of Running Events` organizers and participants, w: Małgorzata Lotko, Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński (red.), Selected aspects of quality and environmental management = Wybrane aspekty zarządzania jakością i środowiskiem, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji -PIB Radom, Radom, s. 89-98.
 15. Łuczak, J., 2014, Examination of the Satisfaction of Running Events` Participants, w: Andrzej Chochół (red.), Consumer protection and satisfaction, Polish Society of Commodity Science, Kraków, s. 113-125.
 16. Łańcucki, J., Łuczak, J., 2014, Quality Management, w: Jerzy Łańcucki (red.), Normalized Management Systems: Quality, Environment and Safety, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 45-94.
 17. Łuczak, J., 2014, Badanie satysfakcji klientów imprez biegowych, w: Zygmunt Waśkowski (red.), Marketing imprez biegowych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 129-140.
 18. Łuczak, J., 2013, Efficiency evaluation of systematic solutions in process management, w: Alina Matuszak-Flejszman, Magdalena Kaźmierczak (red.), Current trends in Commodity Science: System approach to management in organisations, Poznan University of Economics Faculty of Commodity Science, Poznań, s. 23-35.
 19. Łuczak, J., 2012, Product, process and system risk management program, w: Elżbieta Skrzypek (red.), Integration in Management, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie - Wydział Ekonomiczny, Lublin, s. 227-240.
 20. Łuczak, J., 2012, Practical aspects of product and process risk management program, w: Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński (red.), Quality management of selected products and processes = Zarządzanie jakością wybranych produktów i procesów, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji -PIB Radom, Radom, s. 86-94.
 21. Łuczak, J., 2011, Universality and effectiveness of methods and techniques of quality maganementon the example of the automotive industry, w: Elżbieta Skrzypek (red.), Improving organizations in knowledge society, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Lublin, s. 27-46.
 22. Łuczak, J., 2010, Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, w: Jerzy Łańcucki (red.), Znormalizowane systemy zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 279-323.
 23. Łuczak, J., 2010, Audyt w znormalizowanych systemach zarządzania, w: Jerzy Łańcucki (red.), Znormalizowane systemy zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 247-277.
 24. Matuszak-Flejszman, A., Łuczak, J., 2010, Integracja systemów zarządzania, w: Jerzy Łańcucki (red.), Znormalizowane systemy zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 199-245.
 25. Łańcucki, J., Łuczak, J., 2010, Zarządzanie jakością, w: Jerzy Łańcucki (red.), Znormalizowane systemy zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 29-67.
 26. Łuczak, J., 2010, Identification and significance assessment of quality management methods and techniques on an example of automotive industry suppliers. Methodical assumptions of research, w: Jerzy Żuchowski (red.), Quality Management of selected processes (modelling - improvement - methods - security - satisfaction) = Zarządzanie jakością wybranych procesów (modelowanie - doskonalenie - metody - bezpieczeństwo - satysfakcja), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB Radom, Radom, s. 111-116.
 27. Łuczak, J., 2008, System zarządzania jakością kształtowany przez klienta (na przykładzie branży motoryzacyjnej), w: Jerzy Żuchowski (red.), Filozofia TQM w zrównoważonym rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB Radom, Radom, s. 247-252.
 28. Łuczak, J., 2007, Zarządzanie jakością dostaw na pierwszy montaż w branży motoryzacyjnej - wyniki badań, w: Stefan Doroszewicz, Anna Kobylińska (red.), Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych.. Monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Oficyna Wydawnicza SGH (Szkoły Głównej Handlowej), Warszawa, s. 184-191.
 29. Łuczak, J., 2007, Planowanie w systemie zarządzania jakością dostawców dla branży motoryzacyjnej na pierwszy montaż, w: Stefan Doroszewicz, Anna Kobylińska (red.), Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych. Monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości”, Oficyna Wydawnicza SGH (Szkoły Głównej Handlowej), Warszawa, s. 176-183.
 30. Łuczak, J., 2006, Branżowe systemy zarządzania jakością (wersja ukraińska), w: Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM (wersja ukraińska : Osnowi kompleksnowo uprawlinnja jakistju TQM), Kyiv National University of Trade Economics, Kijów, s. 130-134.
 31. Łuczak, J., 2006, Audit w systemie zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego (wersja ukraińska), w: Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM (wersja ukraińska: Osnowi kompleksnowo uprawlinnja jakistju TQM), Kyiv National University of Trade Economics, Kijów, s. 110-129.
 32. Łuczak, J., 2006, Dokumentacja i zapisy w systemie zarządzania jakością (wersja ukraińska), w: Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM (wersja ukraińska: Osnowi kompleksnowo uprawlinnja jakistju TQM), Kyiv National University of Trade Economics, Kijów, s. 97-109.
 33. Łuczak, J., 2006, Zarządzanie jakością w branży motoryzacyjnej - wybrane aspekty, w: Jerzy Żuchowski (red.), Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom, s. 421-425.
 34. Łuczak, J., 2006, Metody i techniki zarządzania jakością (wersja ukraińska) w: Podstawy Kompleksowego Zarządzania Jakością TQM (wersja ukraińska: Osnowi kompleksnowo uprawlinnja jakistju TQM), Kyiv National University of Trade and Economics, Kijów, s. 193-232.
 35. Łuczak, J., 2006, Dokumentacja i zapisy w systemie zarządzania jakością; Audit systemu zarządzania jakością oraz audit środowiskowy; Branżowe systemy zarządzania, w: Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2006, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 114 - 190.
 36. Łuczak, J., 2006, Metody i techniki zarządzania jakością, w: Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2006, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 267 - 314.
 37. Łuczak, J., 2005, Utrzymanie i rozwój systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 na Wydziale Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w: Henryk Bednarczyk (red.), Podstawy teoretyczne i modele systemów zarządzania w ustawicznej edukacji zawodowej, Instytut Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom, s. 187-194.
 38. Łuczak, J., 2004, Rola procesu certyfikacji w utrzymaniu i rozwoju systemu zarządzania, w: Jacek Łuczak (red.), Jakość usług certyfikacyjnych systemów zarządzania, Oficyna Współczesna, Poznań, s. 9-44.
 39. Łuczak, J., 2004, Od zarządzania jakością (ISO 9001:2000) do zarządzania bezpieczeństwem informacji (BS 7799, ISO/ IEC 17799), w: Jacek Łuczak (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, Oficyna Współczesna, Poznań, s. 8-38.
 40. Łuczak, J., 2004, Zarządzanie procesowe i monitorowanie skuteczności systemu zarządzania jakością w świetle wymagań międzynarodowej normy ISO 9001:2000, w: Jerzy Łańcucki (red.), Efektywność systemów zarządzania, PZiTS (Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych), Poznań, s. 29-46.
 41. Łuczak, J., 2003, Metody i techniki zarządzania jakością, w: Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2003, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 209-250.
 42. Łuczak, J., 2003, Systemy zarządzania dotyczące jakości, środowiska i bhp. Wybrane branżowe systemy jakości oparte na normach ISO serii 9000, w: Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2003, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 43. Łuczak, J., 2003, Systemy zarządzania dotyczące jakości, środowiska i bhp. Audit systemu zarządzania jakością oraz audit środowiskowy, w: Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2003, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 121-141.
 44. Łuczak, J., 2003, Systemy zarządzania dotyczące jakości, środowiska i bhp. Dokumentacja i zapisy w systemie zarządzania jakością, w: Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2003, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 45. Łuczak, J., Jasiczak, J., 2003, Standards of ISO 9000 for quality management in education services, w: Visnik, 2003, Kyiv National University of Economy, Kijów, s. 115 - 123.
 46. Łuczak, J., 2001, Audit systemu, w: Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2001, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
  w Poznaniu, Poznań, s. 116-125.
 47. Łuczak, J., 2001, Dokumentacja i zapisy w systemie zarządzania jakością, w: Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2001, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 104-114.
 48. Łuczak, J., 2001, Metody i techniki zarządzania jakością, w: Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2001, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 177-216.
 49. Łuczak, J., 2001, Wybrane branżowe systemy jakości oparte na normach ISO serii 9000, w: Jerzy Łańcucki (red.), Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM. 2001, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 50. Łuczak, J., 1997, Dokumentacja systemu jakości, w: Jerzy Łańcucki (red.), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, s. 115-133.
 51. Łuczak, J., 1997, Narzędzia, metody i techniki zarządzania jakością, w: Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, s. 135-253.
 52. Łuczak, J., 1997,Wprowadzenie do SPC (Statistical Process Control), w: Jerzy Łańcucki (red.), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, s. 255-271.
 53. Łuczak, J., 1997, Audit jakości, w: Jerzy Łańcucki (red.), Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, s. 307-317.

Moje domeny

jacekluczak.pl
jacekluczak.com
qualityprogress.com.pl                                                                                                                                                                                                                           © 2021 Jacek Łuczak