MATERIAŁY KONFERENCYJNE

 1. Łuczak Jacek, Miśniakiewicz Małgorzata, Saavedra Jose M., 2020: Identification and Assesment of Risk Factor for Large-scale Running Events from the Organizers’ Perspective. Marathon Case Study, W: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic. Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / Soliman Khalid S. ( red. ), 2020, Granada, International Business Information Management Association , s.4942-4950.
 2. Łuczak Jacek, 2020: Importance of Risk Assessment for Running Events Organization On the Example of Half Marathons in Poland. Case Study, W: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / Soliman Khalid S. ( red. ), Sewilla, International Business Information Management Association , s.9394-9404.
 3. Łuczak Jacek, Miśniakiewicz Małgorzata, 2020: Risk Factors and Risk Management in Large-scale Running Events: The Case of Marathons Events, W: Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of Global Pandemic. Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / Soliman Khalid S. ( red. ), Granada, International Business Information Management Association , s.7128-7137.
 4. Łuczak Jacek, Bińczak Olga, 2020: Risk Management Process as An Element of Oils Cake Commercializationby A Family Company from The Oil Industry in Poland (Case Study), W: Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges. Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference(IBIMA) / Soliman Khalid S. ( red. ), 2020, Sewilla, International Business Information Management Association , s.8788-8796.
 5. Łuczak, J., Bińczak, O., Miśniakiewicz, M., 2019, Zarządzanie projektem w procesie wdrożenia innowacji produktowej w przedsiębiorstwie branży olejarskiej. Towaroznawstwo w badaniach i praktyce - Jakość wobec wymagań współczesnego rynku, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, s. 105-116.
 6. Maruszewska, N., Mińsiakiewicz, M., Łuczak, J., 2019, Identyfication of infringements and irregularities of organic farming regulations in the area of organic farm control. Towaroznawstwo w badaniach i praktyce - Konsument na Rynku Żywności, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji, Radom, s. 152-160.
 7. Łuczak, J., 2014, Success factors in the organization of triathlons and running events. Research focus on Central and Eastern Europe, Modern innovative-investment mechanisms of developing of national economy, s. 17-18. 1.      
 8. Łuczak, J., 2013, Process management as a way of realizing continuous improvement programs, Commodity Science- Traditions and relevance, XII Scientific Conference with International Participation, Varna
 9. Łuczak, J., 2011, Quality methods in quality management system - evaluation in relevance, International Scientific-Practical Conference "Commodity science and trade entrepreneurship: Research, innovations, education, s. 26-28.
 10. Łuczak, J., Miśniakiewicz, M., 2008, Benchmarking as a tool of developing corporate culture and increasing competitiveness, 16th IGWT Symposium: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence, 2008, s. 576-580.
 11. Łuczak, J., 2008, Quality Management of the supplies for the first assembly in automotive industry – researches results, 16th IGWT Symposium: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence, 2008., s. 87-91.
 12. Łuczak, J., Miśniakiewicz, M., 2007, ISO 22000 management system and HACCP effectiveness and efficiency avaluation - audit of management system, Current Trends in Commodity Science: proceedings of the 9th International Conference (IGWT), 2007 T. 1 i 2, s. 261-266.
 13. Łuczak, J., 2007, Application of selected quality management methods and techniques in problem solving and in organization improvement - case study, Current Trends in Commodity Science: proceedings of the 9th International Conference (IGWT), 2007 T. 1 i 2, s. 255-260.
 14. Łuczak, J., 2006, Quality Management Requirements for Original Equipment Suppliers at the Example of the Automotive Industry Suppliers in Poland, 15th IGWT Symposium "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life", 2006. T. 1 i 2, s. 168-170.
 15. Łuczak, J., Miśniakiewicz, M., 2006, Increase in Competitiveness Through Managing Quality at Food Industry Example, 15th IGWT Symposium "Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life", 2006. T. 1 i 2, s. 163-167.
 16. Łuczak, J., 2005, Risk Management of Quality Management Systems ay the Food Industry Example, Current Trends in Commodity Science: proceedings of the 8th International Conference (IGWT), 2005, s. 383-388.
 17. Łuczak, J., 2005, Advanced Product Quality Planning AT the Example of the Automotive Industry Suppliers in Poland, Current Trends in Commodity Science: proceedings of the 8th International Conference (IGWT), 2005, s. 153-157.
 18. Łuczak, J., 2005, Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji - doskonalenie systemu jakości, Wyzwania zarządzania jakością, s. 81-86.
 19. Matuszak-Flejszman, A., Łuczak, J., 2004, Quality and Environmental Audits, s. 770-774.
 20. Łuczak, J., Jasiczak, J., 2004, ISO 9001:2000 Process Management at the Faculty of Commodity Science Poznan University of Economics, s. 464-469.
 21. Jasiczak, J., Łuczak, J., 2004, ISO 9000 for Education Services in High School, s. 399-403.
 22. Łuczak, J., 2004, From Quality Management to Information Security Management. Risks Connected with it Currency, s. 395-398.
 23. Łuczak, J., Zapłata, S., 2004, Economical aspects of quality management systems, s. 430-434.
 24. Łuczak, J., Wosik, D., 2004, Accreditation vs. certification according to ISO 9001:2000 - possible ways of improving quality in Polish higher education, s. 468-472.
 25. Łuczak, J., Świtalski, P., 2004, Service quality in e-business, s. 547-551.
 26. Łuczak, J., 2003, Processes software using in the quality management system ISO 9001 and education processes management at the commodity science Faculty Poznan University of Economics - the solutions, benefits and problems, s. 30-35.
 27. Łuczak, J., 2002, Systemowe zarządzanie jakością ISO9001:2000 na Wydziale Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s. 339-351.
 28. Łuczak, J., 2002, Studium przypadku skutecznego wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością, s. 6-9.
 29. Łuczak, J., 2002, Zarządzanie procesowe w rozumieniu normy ISO 9001:2000, s. 20-32.
 30. Łuczak, J., 2002, Prace nad systemem zarządzania środowiskowego w Poznańskiej Energetyce Cieplnej SA, s. 1-3.
 31. Łuczak, J., Jasiczak, J., 2002, Quality management in education services. ISO 9000 for universities, Current Trends in Commodity Science: proceedings of the 7th International Conference (IGWT), 2002, s. 87 - 98.
 32. Łuczak, J., 2001, Specyfikacja techniczna TS 16949:2002 jako odpowiedź na globalizację w przemyśle motoryzacyjnym., s. 7.
 33. Łuczak, J., 2001, Information Security Management System – ISMS, s. 1.
 34. Łuczak, J., 2000, Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji (ISMS), s. 5.

Moje domeny

jacekluczak.pl
jacekluczak.com
qualityprogress.com.pl                                                                                                                                                                                                                           © 2021 Jacek Łuczak