JACEK ŁUCZAK

dr hab. inż.

 
WYKSZTAŁCENIE

 

1997-2009

habilitacja (nauki ekonomiczne)
System zarządzania jakością dostawców w branży motoryzacyjnej – ocena istotności wymagań
(A quality management system of suppliers in the automotive industry – the significance evaluation of requirements) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań (Polska)

1994-1997

doktorat (nauki ekonomiczne)
Zapewnienie jakości dostaw w systemach zarządzania jakością
(Quality assurance of supplies in quality management systems)
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań (Polska)

1990-1994

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań (Polska)
Studia magisterskie na Wydziale Towaroznawstwa


ZAINTERESOWANIA

 • system zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • ochrona danych osobowych - RODO
 • zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie procesowe
 • zarządzanie projektami 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE. DYDAKTYKA I BADANIA NAUKOWE

2004-obecnie

Pracownik naukowy i dydaktyczny (dr hab. inż. prof. nadzw. UEP)  na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Katedra Znormalizowanych Systemów Zarządzania

2009-obecnie

Kierownik i wykonawca projektów badawczych i naukowych

Aktywizacja sportowa Polaków. Szacowanie i analiza ryzyka związanego z organizacją i uczestnictwem w masowych imprezach biegowych. Motywacje i zachowania biegaczy amatorów (Sport elicitaion of Poles. Estimation and analysis of the risk associated with the organization and participation in mass running events. Motivations and behaviors of amateur runners) (Realizacja projektu w konsorcjum z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, we współpracy z Iceland University w Reykjaviku);

Kształtowanie jakości produktów i usług na rynkach Europy Środkowo - Wschodniej. Przygotowanie i wdrożenie projektu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich (Forming quality of products and services with particular consideration of the markets of Central and Eastern Europe) (współpraca z partnerami z Rosji (Instytut Ekonomii, Rosyjska Akademia Nauk) i Ukrainy (Narodowy Dniepropietrowski Uniwersytet im. O. Gonchara w Dniepropietrowsku); nr umowy: POKL.04.01.01-00-088/13-00, wartość: 1.830.00,00 zł, 2014-2015, NCBiR;

Zaprojektowanie optymalnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami IT Policji oraz struktury organizacyjnej pionu IT. Rozliczenie działań na podstawie zarządzania procesami (Optimal solutions and organizational structure design in the range of IT resources management in the Police. Outcome calculation on the basis of process management) (realizacja w konsorcjum naukowo przemysłowym UEP – F5 Konsulting sp. z o.o.); OR 00013211 (nr umowy 0132/R/T00/2010/11); wartość: 1.941.200,00 PLN; 2010-2012; NCBIR;

Zaprojektowanie i wykonanie innowacyjnej aplikacji informatycznej do ewaluacji i śledzenia satysfakcji motywacyjnej klientów wewnętrznych Policji oraz satysfakcji dotyczącej usług świadczonych przez komórki wsparcia logistycznego Policji (Design and creating an innovative computer application in order to evaluate and observe the satisfaction of  internal clients for the Police in addition to the customer satisfaction of services provided by logistic support cells of the Police) (realizacja w konsorcjum naukowo przemysłowym UEP – F5 Konsulting sp. z o.o.); OR00013311 (nr umowy 0122/R/TOO/2010/11); wartość: 538.890,00 pln; 2010-2012; NCBIR;

Identyfikacja i ocena metod i technik w zakresie zarządzania jakością w oparciu o dostawców przemysłu motoryzacyjnego (Identification and evaluation of methods and techniques in relation to quality management on the basis of automotive industry providers). N N115 260436 (nr umowy: 2604/B/H03/2009/36); wartość: 50.000,00 pln; 2009-2011; NCBIR.

 

2004-obecnie

Zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych i zaocznych

Przedmioty m.in.:

 • Kompleksowe zarządzanie jakością;
 • Zarządzanie procesowe;
 • Metody i techniki doskonalenia organizacji;
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji;
 • Zarządzanie projektem (Prince2);
 • Zarządzanie procesowe;
 • Zarządzanie kryzysowe;
 • Total Quality Management;
 • Process Management;
 • Quality Management in Polish Cases;
 • Project Management (Prince2);
 • Quality auditing;
 • Teamworking;
 • Ochrona danych osobowych.

 

2000-obecnie

Kierownik i wykładowca na studiach podyplomowych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: kierownik - SP Menedżer bezpieczeństwa informacji, przedmioty: Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001, Audyt SZBI, seminarium dyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: kierownik - SP Menedżer jakości, przedmioty: Systemy zarządzania jakością ISO 9001, Zarządzanie jakością w organizacji, seminarium dyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Atlanta State University (MBA), Nottingham Trent University, Wielkopolska Szkoła Biznesu (MBA), Wyższa Szkoła Bankowa, Helsinki School of Economics (MBA): wykładowca - moduł Total Quality Management  

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: wykładowca - SP Zarządzanie przedsiębiorstwami, SP Zarządzanie logistyczne, SP Logistyka i Zarządzanie Międzynarodowymi Łańcuchami Dostaw, Szkoła Główna Handlowa (SP: Zarządzanie jakością); przedmioty: Zarządzanie procesowe, Zarządzanie jakością

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: wykładowca - SP Zarządzanie jakością, SP Integracja systemów zarządzania, SP Zintegrowane zarządzanie jakością w administracji (10 edycji); przedmioty: Zarządzanie jakością, Metody i techniki zarządzania jakością, Audyt w systemach zarządzania, Systemy zarządzania jakością ISO 9001, seminarium dyplomowe 

 

2004-obecnie

Wykładowca na zagranicznych uniwersytetach (wykłady, konferencje, badania):

 • Almaty Management University (Alma University) (Almaty, Kazachstan) 2017
 • Bucharest University of Economics Science (Bukareszt, Rumunia) 2008, 2010
 • Chonnam National University (Chonnam, Korea Pd.) 2008
 • Dniepropietrovsk National University (Dniepropietrowsk, Ukraina) 2013, 2014, 2015
 • Girona University (Girona, Hiszpania) 2016
 • Iceland University (Reykjavik, Islandia) 2014
 • Institute of Economics, Russian Academy of Science (Moskwa, Rosja) 2014, 2015
 • Institute of Industry, Ukrainian Academy of Science (Kijów, Ukraina) 2015
 • Kharkiv Politechnik (Charków, Ukraina) 2017
 • Kyiv National University of Trade Economics (Kijów, Ukraina) 2003, 2006, 2008, 2011, 2013, 2015
 • La Laguna University (La Laguna, Hiszpania) 2011, 2013
 • Oulu University of Applied Science (Oulu, Finlandia) 2008, 2009
 • Petersburg National University (Petersburg, Rosja) 2015
 • Renmin University of China (Beijing, Chiny) 2004
 • Roma Tre University (Rzym, Włochy) 2012
 • The Economics University (Mińsk, Białoruś) 2004, 2005
 • Turku University of Applied Science (Turku, Finlandia) 2011
 • The Institute of Chemical Technology (Prague, Czech Republic) 2012, 2015
 • The University of Suwon (Suwon, Korea) 2008
 • The Vilnius University (Wilno, Litwa) 2009, 2012
 • University of Alicante (Alicante, Hiszpania) 2016
 • University College of Antwerp (Antwerp, Belgia) 1993
 • University of Dubrovnik (Dubrownik, Chorwacja) 2018, 2019
 • University of Maribor (Maribor, Słowenia) 2001
 • University of Reykjavik (Reykjavik, Islandia) 2016
 • University of Turin (Turyn, Włochy) 2016
 • University of Wisconsin Whitewater (Wisconsin, USA) 1994
 • Varna University of Economics (Warna, Bułgaria) 2013, 2015

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE. KONSULTING I SZKOLENIA

2021-obecnie

DEKRA Certification
Audytor TISAX  (bezpieczeństwo informacji w branży motoryzacyjnej)

2020 - obecnie

4PL IT Solutions, Comp-Win
Information Security & Compliance Lead, Data Protection Officer

2019-obecnie

DEKRA Certification
Komitet programowy certyfikacji audytorów wiodących ISO 27001

2018-obecnie

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Inspektor ochrony danych (RODO)

2016-obecnie

DEKRA Certification
Trener, auditor wiodący ISO/IEC 27001

2015-obecnie

Pearson IOKI Sp. z o.o.
Information Security Lead
Inspektor Ochrony Danych (IOD)

1998-obecnie

Quality Progress (forma doradcza i szkoleniowa w zakresie zarządzania jakością)
Właściciel i dyrektor, lider projektów, konsultant i trener

2000-obecnie

Trener
Szkolenia otwarte i zamknięte dla przedstawicieli ponad 500 organizacji

Szkolenia:  Zarządzanie jakością, ISO 9001 – Interpretacja wymagań, Zarządzanie procesowe, Metody i techniki zarządzania jakością, Zaawansowane planowanie jakości, Kwalifikacja i rozwój dostawców, ISO 14001 – Interpretacja wymagań, IATF 16949 – Interpretacja wymagań, Zarządzanie projektami (Prince2), Zaawansowane planowanie jakości i zatwierdzanie detali produkcyjnych (APQP/ PPAP), Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie jakością w administracji (CAF), Zarządzanie ciągłością działania

2000-obecnie

Lider projektów konsultingowych (kierownik projektów, wykonawca - ponad 200 projektów)

zarządzanie jakością (ISO 9001, IATF 16949, CAF, ISO 20000), zarządzanie procesowe, bezpieczeństwo informacji (ISO/IEC 27001), planowanie ciągłości działania, zintegrowane systemy zarządzania (ISO 14001, OHSAS), praca zespołowa, metody i techniki zarządzania jakością, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie projektami (Pronce2), ochrona danych osobowych.

Wybrani partnerzy: 4 PL IT Solutions, Comp - Win, Pearson IOKI, NOVOL, Bank Zachodni WBK, Fortis Bank Polska, HLB – Wielkopolska Grupa Auditingowa, NORDENIA, Marcinkowski Broker, PB Polsoft (ComputerLand group), ERA Gsm, ZETO, Arvato service-BERTELSMANN Service Center, AM Trans Progres, Onyks Hotel, Energa Operator, Exorigo, Elektrociepłownie Pątnów-Adamów-Konin, EC Kalisz – Piwonice, DALKIA, MEC Piła, PEC Wałbrzych, PEC Składy Kupieckie, MEC Koszalin, Jabil Circuit Poland, TPV Displays, SHARP Manufacturing, LAFOT Elektronik, LUMAG, FUNAI Electronic, SOLARIS Bus & Coach, WIX-Filtron, Bosch Car Servce, NSK Steering Systems Europe, WSK – Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego, Fastek Fitting Poland, VW, Fiat Auto Poland, Lear Poland, Delphy, Firestone, Geyer & Hosaja, VOSS Automotive Polska, BVQI, ABB-ZAMECH, TBMECA Poland, METABO Poland, Fabryka Narzędzi Chirurgicznych CHIFA, BM Polska, Plettac, Witrochem, York, Pekabex, Profi Anamel, Górażdże Cement, Aluminium Konin – Impexmetal, WT Witar, WRIGLEY, PHYTOPHARM, SWW POLMOS, CAFFEE UNION, OK Group,; STER, Nordenia Polska, Grupa Fideltronik, IOKI Pearson, Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie.

Administracja samorządowa, m.in: Urząd Miasta Poznania, Urząd Miasta Wrocławia, Urząd Miasta Dębno, Urząd Miasta Kielce; liczne urzędy gmin, starostwa, urzędy marszałkowskie.

Administracja rządowa, m.in.: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Małopolski Urząd Wojewódzki, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Opolski Urząd Wojewódzki; centralne instytucje rządowe m. in. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Liczne urzędy skarbowe, izby celne, uczelnie wyższe 

kompletna lista referencyjna ⇒

 

2006-2012

Pełnomocnik ds. zarządzania jakością na Wydziale Towaroznawstwa UEP (ISO 9001)

2005-2007

Lead Quality Manager w WIX-Filtron sp. z o.o.

INNE

2018-obecnie

Inspektor Ochrony Danych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

2018

Administrator Bezpieczeństwa Informacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

2018-obecnie

Przewodniczący Zespołu ds. ochrony danych osobowych

2012-2020

Członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

2017-2020

Członek Komisji ds. Własnego Funduszu Stypendialnego dla Młodych Naukowców 

2016-2020

 

Zastępca przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych

Członek Rektorskiej Komisji ds. Pozyskiwania Funduszy

Członek Wydziałowej Komisji ds. Pozyskiwania Funduszy

Członek Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych

Członek Komisji Stypendialnej Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich

 

2016-obecnie

Członek Komisji Konkursu Języka Rosyjskiego im. mgr Marii Marcinkowskiej

 

2012-2016

Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych, członek Rektorskiej Komisji ds. Pozyskiwania Funduszy

 

2013-2016

Członek komitetu redakcyjnego Studia Oeconomica Posnaniensia (ISSN 2449-9099)

 

2010-obecnie 

Członek komitetu naukowego Polish Journal of Commodity Science (ISSN 1733-747X)

 

2010-obecnie

Promotor prac licencjackich (ponad 70), magisterskich (ponad 50), opiekun naukowy doktorantów (10)

 

JĘZYKI OBCE

angielski (C1), rosyjski (C1)

 
SZKOLENIA

Data

Tytuł szkolenia

Tematyka

Jednostka prowadząca

 2021

Training for Auditors and Consultants TISAX® Assessments

 
Obowiązkowe szkolenie dla audytorów TISAX

 

 DEKRA Polska sp. z o.o.
 2021

JIRA Advanced


JIRA

 Pearson Academy
 2020

Webinar 27001, audit

 
Wymiana doświadczeń - audyt

 

 DEKRA Polska sp. z o.o.

 2020

Webinar 27017/27018 - Cloud

 

Cloud Security

 DEKRA Polska sp. z o.o.

 2019

TISAX

TISAX auditor training

 DEKRA Polska sp. z o.o.

 2019

ISO 27001 Auditor Training (PCA Acreditation) 

 ISO 27001 auditor training

 DEKRA Polska sp. z o.o.

 2019

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 ISMS ISO 27001 Internal Auditor

 ISO 27001 auditor training

 DEKRA Polska sp. z o.o.

 2019

Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, oraz ISO 45001:2018

Integrated Management System ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, oraz ISO 45001:2018 Internal Auditor  

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 auditor training

 

DEKRA Polska sp. z o.o.

 

2019 

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018

Management Representative of IMS ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001  Management Representative

 

DEKRA Polska sp. z o.o.

 2019

Procesy przetwarzania danych osobowych, obsługi incydentów bezpieczeństwa, umów dotyczących danych osobowych, RODO w dziale HR oraz RODO w marketingu

Personal Data Processing …

RODO

GDPR

Adw. Dr  Paweł Litwiński, Kancelaria Kancelaria BartaLitwiński

 2019

ISACA CISM (Certified Informaton Security Manager)

ISACA CISM (Certified Informaton Security Manager)

 CTS Customized Training Solution

2018

JIRA advanced

JIRA

Pearson Academy

2018

Agile Scrum

Agile Scrum

Pearson Academy

2018

LA workshop

ISMS ISO 27001

DEKRA Polska sp. z o.o.

2018

Experiance exchange seminar

ISMS ISO 27001

DEKRA Polska sp. z o.o.

2016

Experiance exchange seminar

ISO 9001:2015

DEKRA Polska sp. z o.o.

2016

Experiance exchange seminar

Risk management

DEKRA Polska sp. z o.o.

2016

IRCA Lead Auditor ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 ISO 19011

British Standard Institution

2016

Expirience exchange seminar

ISO 9001:2015

DEKRA Polska sp. z o.o.

2016

Expirience exchange seminar

Risk management

DEKRA Polska sp. z o.o.

2016

IRCA Auditor ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001/ ISO 19011

BSI

2012

Registered Coach

Coaching

Gabinet psychologiczno-psychiatryczny Monika Łuczak

2012

Prince2 – Registered Practitioner

Prince2 – project management

Skills sp. z o.o.

2010

Prince2 – Foundation

Prince2 – project management

Skills sp. z o.o.

2006

Internal Auditor of the Environmental
Management System

ISO 14001, ISO 19011

Bureau Veritas Certification

2005

IRCA Lead Auditor BS7799

BS 7799, ISO 19011

BSI Management Systems

2005

Integrated Management
System Internel Auditor

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS

SGS

2004

Lead Assesor Examination

QAMS, ISO 9001, ISO 19011

BSI International Training

2004

Lead Assesor Examination

QAMS, ISO 9001, ISO 19011

Polish Centre for Testing and Certification

2004

ISMS Internal Auditor BS
7799-1:2002

BS 7799, ISO 19011

Det Norske Veritas

2003

QMSISO/TS 16949 + ISO/TS
16949 Assesor

ISO/TS 16949

DANA Corporation (Toledo OH Technical Resource Park)

2003

DGA Quality & DGA Process

IT support for process management

DGA SA

2001

New standard ISO 9001:2000

ISO 9001:2000

Det Norske Veritas

1998

QS 9000 Skills and Application

QS 9000

PSS Progressive Strategies @ Systems (USA)

1995

ISO 9000 standards

ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004

Polish Centre for Testing and Certification

1995

ISO 9000 in service

ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004,
service sector

Polish Centre for Testing and Certification

2003

DGA Quality

IT support for QMS

DGA SA

2003

DGA Process

IT support for process management

DGA SA

2003

ARIS IDS Scheer

IT support for process management

DGA SA

2003

ARIS Toolset

IT support for process management

IDS Scheer Polska sp. z o.o.

1994

The Management of Service
Oparations

Service operations

Trainers from Management Centre University of Bradford

 

Moje domeny

jacekluczak.pl
jacekluczak.com
qualityprogress.com.pl                                                                                                                                                                                                                           © 2021 Jacek Łuczak