ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

 1. Łuczak Jacek, Miśniakiewicz Małgorzata, Saavedra Jose M., 2021: How to Analyze Risk Factors in Marathons Events? The lesson for Large-scale Running Events’ Organizers, IBIMA Business Review, 2021, vol.2021, s.1-12.
 2. Łuczak Jacek, 2021: Risk Management for Running Events’ Organization on the Example of Half Marathons in Poland, IBIMA Business Review, 2021, vol. 2021, s.1-11.
 3. Łuczak Jacek, 2021: Risk Management for Running Events’ Organization on the Example of Half Marathons in Poland, IBIMA Business Review, 2021, vol. 2021, s.1-11.
 4. Miśniakiewicz Małgorzata, Łuczak Jacek, Maruszewska Natalia, 2021: Improvement of Organic Farm Assessment Procedures on the Example of Organic Farming in Poland - Recommendations for Organic Farming in Poland, Agronomy, 2021, vol. 11, nr 8, s.1-21.
 5. Łuczak Jacek, Miśniakiewicz Małgorzata, 2020: Identyfikacja czynników oraz szacowanie ryzyka w projekcie organizacji imprez sportowych , Przegląd Organizacji, 2020, nr 11, s.33-40.
 6. Łuczak Jacek, Bińczak Olga, 2020: Risk Management Process as an Element of Oils Cake Commercialization in Poland (Case Study) , IBIMA Business Review, 2020, vol. 2020, s.1-10.
 7. Łuczak Jacek, 2019: Szacowanie ryzyka w procesie organizacji imprez biegowych na podstawie biegów długodystansowych w Polsce, Marketing i Rynek, 2019, nr 11.
 8. Łuczak, J., 2016, Ochrona danych osobowych jako element zarządzania bezpieczeństwem informacji, Studia Oeconomica Posnaniensia, 4, 12, s. 57-73. 
 9. Łuczak, J., 2016, Project Management on the example of marathons and triathlon events, Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce- teoria i praktyka/ Research on enterprise in modern economy- theory and practice, 1, s. 19-29.
 10. Łuczak, J., Wolniak, R., 2016, Integration of Quality, Environment and Safety Management a Foundry, Metalurgija, 55, s. 843-845.
 11. Łuczak, J., 2016, Monitoring the Effectiveness of Management - Safety and Crisis Management Aspects, Intercathedra, 32 (1), s. 115-123.
 12. Łuczak, J., 2015, Improvement of enterprise activities based on process management, Economics, Enterepreneurship, Management, 2, s. 33-38.
 13. Łuczak, J., Wolniak, R., 2013, Ocena skuteczności zastosowania metody CAF w procesie doskonalenia administracji samorządowej., Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 67, s. 7-18.
 14. Łuczak, J., Wolniak, R., 2013, The assessment of effectiveness of CAF method usage in the process of improvement of municipal administration, Annals of the University of Bucharest: Economic and Administrative Series, 7, s. 127-140.
 15. Łuczak, J., 2013, Problem-solving and developing quality management methods and techniques by the example of automotive industry, BICHNIK Днипропетровського университету / Visnik Dniepropietrowskiego Uniwersytetu, 7 (3), s. 20-29.
 16. Łuczak, J., Górzna, M., 2012, Ocena skuteczności metodyki zarządzania projektami PRINCE 2 w administracji publicznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 264, s. 282-299.
 17. Łuczak, J., Miśniakiewicz, M., 2011, Risk management as basic of management system on Polish government offices example, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 217, s. 183-193.
 18. Łuczak, J., 2011, Identification and evaluation of relevance of methods and techniques of quality management on the example of suppliers in the automotive industry. Research results, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 217, s. 194-204.
 19. Łuczak, J., 2011, Kompetencje uczestników projektu - wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 166, s. 114-128.
 20. Łuczak, J., 2011, Wykorzystanie metod i technik zarządzania jakością dla zapewnienia satysfakcji klientów na przykładzie dostawców z branży motoryzacyjnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 151, s. 420-429.
 21. Łuczak, J., 2010, Significance of Quality Management System (ISO/TS 16949) for OE/OES suppliers in the automotive industry. Research results of companies located in Poland, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 159, s. 45-56.
 22. Łuczak, J., Górzna, M., Szyszka, B., Szkudlarek, A., Kraśkiewicz, I., Kmiecik, A., 2010, Wdrażanie samooceny CAF 2006 w urzędach administracji rządowej, Problemy Jakości, 9, s. 17-24.
 23. Łuczak, J., 2009, Metody szacowania ryzyka - kluczowe elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/ IEC 27001, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie / Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 19 (91), s. 63-70.
 24. Łuczak, J., 2009, System zarządzania bezpieczeństwem informacji, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 123, s. 49-70.
 25. Łuczak, J., 2008, Hierarchizacja wymagań w SZJ dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego. Badania właściwe, cz. 2, Problemy Jakości, 12, s. 41-50.
 26. Łuczak, J., 2008, Hierarchizacja wymagań w SZJ dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego. Wynik badań, cz. 1, Problemy Jakości, 11, s. 31-36.
 27. Łuczak, J., Maćkiewicz, E., 2006, 8D oraz inne metody zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej (OE/OES) - analiza przypadku., Problemy Jakości, 11, s. 35-43.
 28. Łuczak, J., 2006, Ocena istotności elementów systemu zarządzania jakością dostawców na pierwsze wyposażenie (OE/OES) w branży motoryzacyjnej (OEM) - wybrane elementy, Towaroznawcze Problemy Jakości / Polish Journal of Commodity Science, 2(7), s. 16-29.
 29. Łuczak, J., 2006, Dobre praktyki zarządzania bezpieczeństwem informacji. Najnowsze standardy ISMS serii ISO/ IEC 27000, Problemy Jakości, 4, s. 4-10.
 30. Łuczak, J., 2005, Monitorowanie skuteczności systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 w świetle wymagań dotyczących zarządzania procesowego, Przegląd Organizacji, 5, s. 40-43.
 31. Łuczak, J., 2002, Systemowe Zarządzanie jakością ISO 9001:2000 na Wydziale Towaroznawstwa AE w Poznaniu, Problemy Jakości, 8, s. 34-41.
 32. Łuczak, J., 2001, Know-how transfer on creating and developing QS-9000 Quality System in American - Polish join venture company on the example of WIX Filtration Products, Division of Dana Corporation and Wix-Filtron Ltd, International Journal of Technology Management, 21, 5/6, s. 440-452.
 33. Łuczak, J., 2001, Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, Problemy Jakości, 1, s. 5.
 34. Łuczak, J., 2000, Zawansowane planowanie jakości wyrobów. Wskazówki dla wszystkich organizacji, Problemy Jakości, 2, s. 9-16.
 35. Łuczak, J., 2000, Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, Problemy Jakości, 10, s. 6.
 36. Łuczak, J., 1998, Normy ISO serii 9000:2000, Problemy Jakości, 12, s. 20-23.
 37. Łuczak, J., 1998, QS-9000 trzecie wydanie, Problemy Jakości 11, s. 33-37.
 38. Łuczak, J., 1998, Zarządzanie jakością dostaw w przemyśle lotniczym od AS9000/D1-9000, Problemy Jakości, 8, s. 26-28.
 39. Łuczak, J., 1998, Zarządzanie dostawami w przemyśle motoryzacyjnym od Q-101 do QS 9000- Replika, Problemy Jakości, 7, s. 23-25.
 40. Łuczak, J., 1998, Zarządzanie dostawami w przemyśle motoryzacyjnym od Q-101 do QS 9000, Problemy Jakości, 4, s. 11-15.
 41. Łuczak, J., Turbański, M., 1998, Filtron- ISO 9001 WIX-FILTRON QS-9000, Problemy Jakości, 1, s. 32-36.
 42. Łuczak, J., Bramorski, T., 1997, QS 9000..., Problemy Jakości, 1, s. 2-7.
 43. Łuczak, J., 1996, Jest 6 rano, co z twoim projektem zarządzania jakością? Problemy Jakości,i 4, s. 17-21.
 44. Łuczak, J., 1996, Ponad 90 tysięcy certyfikatów, Problemy Jakości, 2, s. 24-26.
 45. Łuczak, J., 1996, Dlaczego zarządzanie jakością dotyczy tylko pierwszej zmiany, Problemy Jakości, 1, s. 15-19.
 46. Łuczak, J., 1994, Recenzje - "The Total Quality Portfolio", Problemy Jakości, 3, s. 30.
 47. Łuczak, J., 1994, Certyfikat ISO - benchmarking najlepszych wzorców zarządzania jakością, Turystyka i Nowoczesność, 11-12, s. 22-24.

Moje domeny

jacekluczak.pl
jacekluczak.com
qualityprogress.com.pl                                                                                                                                                                                                                           © 2021 Jacek Łuczak