MONOGRAFIE NAUKOWE 

 1. Łuczak, J., Melski, K., Sikorska, E., Zieliński, R., Zmudziński, W., 2015, 65 Lat Kierunku Towaroznawstwo na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1950-2015, Drukarnia AKODRUK.
 2. Łuczak, J., Tyburski, M., 2010, Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 3. Łuczak, J., 2008, System zarządzania jakością dostawców w branży motoryzacyjnej - ocena istotności wymagań, wyd. 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  Rozdział I
  Rozdział II
  Rozdział III
  Podsumowanie 
 4. Łuczak, J., Matuszak-Flejszman, A., 2007, Metody i techniki zarządzania jakością. Kompendium wiedzy, Quality Progress, Poznań.
  Rozdział I
  Rozdział II część I; część II
  Rozdział III część I; część II; część III; część IV; część V; część VI; część VII; część VIII
  Rozdział IV część I; część II; część III; część IV
  Rozdział V część I; część II, część III; część IV
 5. Łuczak, J., Bramorski, T., 1999, QS-9000. Systemy zarządzania dostawców na rynek motoryzacyjny, Quality Progress, Poznań.
 6. Łuczak, J., 1998, Zarządzanie dostawcami. Certyfikacja dostawców. Systemy Jakości ISO 9000 QS-9000, Oficyna Wydawnicza  "Sami Sobie", Poznań
  Rozdział I Rola i znaczenie zaopatrzenia surowcowo-materiałowego oraz współpracy kooperacyjnej w przedsiębiorstwie przemysłowym, s. 13-46

  Rozdział II Jakość dostaw w Kompleksowym Zarządzaniu Jakością, s. 47-105
  Rozdział III Tendencje rynkowe w zakresie kształtowania jakości dostaw, s. 107-167
  Rozdział IV Certyfikacja dostawców. Kwalifikacja i ocena dostawców, s. 169-224
  Rozdział V Ocena współpracy z dostawcami polskich przedsiębiorstw przemysłowych, s. 225-259
 7. Łańcucki, J., Kowalska, D., Łuczak, J., 1994, Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.

Moje domeny

jacekluczak.pl
jacekluczak.com
qualityprogress.com.pl                                                                                                                                                                                                                           © 2021 Jacek Łuczak