Jacek Łuczak

Wykształcenie i doświadczenie
dr hab. inż. Jacek Łuczak

1997-2009habilitacja (nauki ekonomiczne)
System zarządzania jakością dostawców w branży motoryzacyjnej – ocena istotności wymagań
(A quality management system of suppliers in the automotive industry – the significance evaluation of requirements) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań (Polska)
1994-1997doktorat (nauki ekonomiczne)
Zapewnienie jakości dostaw w systemach zarządzania jakością
(Quality assurance of supplies in quality management systems)
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań (Polska)
1990-1994Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań (Polska)
Studia magisterskie na Wydziale Towaroznawstwa


ZAINTERESOWANIA

 • system zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • ochrona danych osobowych – RODO
 • zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie procesowe
 • zarządzanie projektami

 


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE. DYDAKTYKA I BADANIA NAUKOWE

2004-obecniePracownik naukowy i dydaktyczny (dr hab. inż. prof. nadzw. UEP)  na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Katedra Zarządzania Jakością, Instytut Zarządzania
2009-obecnie

Kierownik i wykonawca projektów badawczych i naukowych

Aktywizacja sportowa Polaków. Szacowanie i analiza ryzyka związanego z organizacją i uczestnictwem w masowych imprezach biegowych. Motywacje i zachowania biegaczy amatorów (Sport elicitaion of Poles. Estimation and analysis of the risk associated with the organization and participation in mass running events. Motivations and behaviors of amateur runners) (Realizacja projektu w konsorcjum z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, we współpracy z Iceland University w Reykjaviku);

Kształtowanie jakości produktów i usług na rynkach Europy Środkowo – Wschodniej. Przygotowanie i wdrożenie projektu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich (Forming quality of products and services with particular consideration of the markets of Central and Eastern Europe) (współpraca z partnerami z Rosji (Instytut Ekonomii, Rosyjska Akademia Nauk) i Ukrainy (Narodowy Dniepropietrowski Uniwersytet im. O. Gonchara w Dniepropietrowsku); nr umowy: POKL.04.01.01-00-088/13-00, wartość: 1.830.00,00 zł, 2014-2015, NCBiR;

Zaprojektowanie optymalnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami IT Policji oraz struktury organizacyjnej pionu IT. Rozliczenie działań na podstawie zarządzania procesami (Optimal solutions and organizational structure design in the range of IT resources management in the Police. Outcome calculation on the basis of process management) (realizacja w konsorcjum naukowo przemysłowym UEP – F5 Konsulting sp. z o.o.); OR 00013211 (nr umowy 0132/R/T00/2010/11); wartość: 1.941.200,00 PLN; 2010-2012; NCBIR;

Zaprojektowanie i wykonanie innowacyjnej aplikacji informatycznej do ewaluacji i śledzenia satysfakcji motywacyjnej klientów wewnętrznych Policji oraz satysfakcji dotyczącej usług świadczonych przez komórki wsparcia logistycznego Policji (Design and creating an innovative computer application in order to evaluate and observe the satisfaction of  internal clients for the Police in addition to the customer satisfaction of services provided by logistic support cells of the Police) (realizacja w konsorcjum naukowo przemysłowym UEP – F5 Konsulting sp. z o.o.); OR00013311 (nr umowy 0122/R/TOO/2010/11); wartość: 538.890,00 pln; 2010-2012; NCBIR;

Identyfikacja i ocena metod i technik w zakresie zarządzania jakością w oparciu o dostawców przemysłu motoryzacyjnego (Identification and evaluation of methods and techniques in relation to quality management on the basis of automotive industry providers). N N115 260436 (nr umowy: 2604/B/H03/2009/36); wartość: 50.000,00 pln; 2009-2011; NCBIR.

2004-obecnie

Zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych i zaocznych

Przedmioty m.in.:

 • Kompleksowe zarządzanie jakością;
 • Zarządzanie procesowe;
 • Metody i techniki doskonalenia organizacji;
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji;
 • Zarządzanie projektem (Prince2);
 • Zarządzanie procesowe;
 • Zarządzanie kryzysowe;
 • Total Quality Management;
 • Process Management;
 • Quality Management in Polish Cases;
 • Project Management (Prince2);
 • Quality auditing;
 • Teamworking;
 • Ochrona danych osobowych.
2000-obecnie

Kierownik i wykładowca na studiach podyplomowych

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: kierownik – SP Menedżer bezpieczeństwa informacji, przedmioty: Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001, Audyt SZBI, seminarium dyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: kierownik – SP Menedżer jakości, przedmioty: Systemy zarządzania jakością ISO 9001, Zarządzanie jakością w organizacji, seminarium dyplomowe

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Atlanta State University (MBA), Nottingham Trent University, Wielkopolska Szkoła Biznesu (MBA), Wyższa Szkoła Bankowa, Helsinki School of Economics (MBA): wykładowca – moduł Total Quality Management

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: wykładowca – SP Zarządzanie przedsiębiorstwami, SP Zarządzanie logistyczne, SP Logistyka i Zarządzanie Międzynarodowymi Łańcuchami Dostaw, Szkoła Główna Handlowa (SP: Zarządzanie jakością); przedmioty: Zarządzanie procesowe, Zarządzanie jakością

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: wykładowca – SP Zarządzanie jakością, SP Integracja systemów zarządzania, SP Zintegrowane zarządzanie jakością w administracji (10 edycji); przedmioty: Zarządzanie jakością, Metody i techniki zarządzania jakością, Audyt w systemach zarządzania, Systemy zarządzania jakością ISO 9001, seminarium dyplomowe

2004-obecnie

Wykładowca na zagranicznych uniwersytetach (wykłady, konferencje, badania):

 • Almaty Management University (Alma University) (Almaty, Kazachstan) 2017
 • Bucharest University of Economics Science (Bukareszt, Rumunia) 2008, 2010
 • Chonnam National University (Chonnam, Korea Pd.) 2008
 • Dniepropietrovsk National University (Dniepropietrowsk, Ukraina) 2013, 2014, 2015
 • Girona University (Girona, Hiszpania) 2016
 • Iceland University (Reykjavik, Islandia) 2014
 • Institute of Economics, Russian Academy of Science (Moskwa, Rosja) 2014, 2015
 • Institute of Industry, Ukrainian Academy of Science (Kijów, Ukraina) 2015
 • Kharkiv Politechnik (Charków, Ukraina) 2017
 • Kyiv National University of Trade Economics (Kijów, Ukraina) 2003, 2006, 2008, 2011, 2013, 2015
 • La Laguna University (La Laguna, Hiszpania) 2011, 2013
 • Oulu University of Applied Science (Oulu, Finlandia) 2008, 2009
 • Petersburg National University (Petersburg, Rosja) 2015
 • Renmin University of China (Beijing, Chiny) 2004
 • Roma Tre University (Rzym, Włochy) 2012
 • The Economics University (Mińsk, Białoruś) 2004, 2005
 • Turku University of Applied Science (Turku, Finlandia) 2011
 • The Institute of Chemical Technology (Prague, Czech Republic) 2012, 2015
 • The University of Suwon (Suwon, Korea) 2008
 • The Vilnius University (Wilno, Litwa) 2009, 2012
 • University of Alicante (Alicante, Hiszpania) 2016
 • University College of Antwerp (Antwerp, Belgia) 1993
 • University of Dubrovnik (Dubrownik, Chorwacja) 2018, 2019
 • University of Maribor (Maribor, Słowenia) 2001
 • University of Reykjavik (Reykjavik, Islandia) 2016
 • University of Turin (Turyn, Włochy) 2016
 • University of Wisconsin Whitewater (Wisconsin, USA) 1994
 • Varna University of Economics (Warna, Bułgaria) 2013, 2015

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE. KONSULTING I SZKOLENIA

2021-obecnieMAJOREL POLSKA sp. z o.o., APS sp. z o. o.
CISO
2021-obecnieDEKRA Certification
Audytor wiodący TISAX  (bezpieczeństwo informacji w branży motoryzacyjnej)
2020 – obecnie

PL Eastern Europe Sp. z o. o.
Information Security & Compliance Lead, Data Protection Officer

2019-obecnieDEKRA Certification
Komitet programowy certyfikacji audytorów wiodących ISO 27001
2018-obecnieUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Inspektor ochrony danych (RODO)
2016-obecnieDEKRA Certification
Audytor wiodący ISO/IEC 27001
2015-obecnieDEKRA POLSKA
Trener
2015-obecniePearson IOKI Sp. z o.o.
Information Security Lead
Inspektor Ochrony Danych (IOD)
1998-obecnieQuality Progress (forma doradcza i szkoleniowa w zakresie zarządzania jakością)
Właściciel i dyrektor, lider projektów, konsultant i trener
2000-obecnieTrener
Szkolenia otwarte i zamknięte dla przedstawicieli ponad 500 organizacjiSzkolenia:  Zarządzanie jakością, ISO 9001 – Interpretacja wymagań, Zarządzanie procesowe, Metody i techniki zarządzania jakością, Zaawansowane planowanie jakości, Kwalifikacja i rozwój dostawców, ISO 14001 – Interpretacja wymagań, IATF 16949 – Interpretacja wymagań, Zarządzanie projektami (Prince2), Zaawansowane planowanie jakości i zatwierdzanie detali produkcyjnych (APQP/ PPAP), Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie jakością w administracji (CAF), Zarządzanie ciągłością działania
2000-obecnie

Lider projektów konsultingowych (kierownik projektów, wykonawca – ponad 200 projektów)

zarządzanie jakością (ISO 9001, IATF 16949, CAF, ISO 20000), zarządzanie procesowe, bezpieczeństwo informacji (ISO/IEC 27001), planowanie ciągłości działania, zintegrowane systemy zarządzania (ISO 14001, OHSAS), praca zespołowa, metody i techniki zarządzania jakością, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie projektami (Pronce2), ochrona danych osobowych.

Wybrani partnerzy: 4 PL IT Solutions, Comp – Win, Pearson IOKI, NOVOL, Bank Zachodni WBK, Fortis Bank Polska, HLB – Wielkopolska Grupa Auditingowa, NORDENIA, Marcinkowski Broker, PB Polsoft (ComputerLand group), ERA Gsm, ZETO, Arvato service-BERTELSMANN Service Center, AM Trans Progres, Onyks Hotel, Energa Operator, Exorigo, Elektrociepłownie Pątnów-Adamów-Konin, EC Kalisz – Piwonice, DALKIA, MEC Piła, PEC Wałbrzych, PEC Składy Kupieckie, MEC Koszalin, Jabil Circuit Poland, TPV Displays, SHARP Manufacturing, LAFOT Elektronik, LUMAG, FUNAI Electronic, SOLARIS Bus & Coach, WIX-Filtron, Bosch Car Servce, NSK Steering Systems Europe, WSK – Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego, Fastek Fitting Poland, VW, Fiat Auto Poland, Lear Poland, Delphy, Firestone, Geyer & Hosaja, VOSS Automotive Polska, BVQI, ABB-ZAMECH, TBMECA Poland, METABO Poland, Fabryka Narzędzi Chirurgicznych CHIFA, BM Polska, Plettac, Witrochem, York, Pekabex, Profi Anamel, Górażdże Cement, Aluminium Konin – Impexmetal, WT Witar, WRIGLEY, PHYTOPHARM, SWW POLMOS, CAFFEE UNION, OK Group,; STER, Nordenia Polska, Grupa Fideltronik, IOKI Pearson, Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie.

Administracja samorządowa, m.in: Urząd Miasta Poznania, Urząd Miasta Wrocławia, Urząd Miasta Dębno, Urząd Miasta Kielce; liczne urzędy gmin, starostwa, urzędy marszałkowskie.

Administracja rządowa, m.in.: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Małopolski Urząd Wojewódzki, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Opolski Urząd Wojewódzki; centralne instytucje rządowe m. in. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Liczne urzędy skarbowe, izby celne, uczelnie wyższe

kompletna lista referencyjna ⇒

2006-2012Pełnomocnik ds. zarządzania jakością na Wydziale Towaroznawstwa UEP (ISO 9001)
2005-2007Lead Quality Manager w WIX-Filtron sp. z o.o.

INNE

2018-obecnieInspektor Ochrony Danych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
2018Administrator Bezpieczeństwa Informacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
2018-obecniePrzewodniczący Zespołu ds. ochrony danych osobowych
2012-2020Członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
2017-2020Członek Komisji ds. Własnego Funduszu Stypendialnego dla Młodych Naukowców
2016-2020

Zastępca przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych

Członek Rektorskiej Komisji ds. Pozyskiwania Funduszy

Członek Wydziałowej Komisji ds. Pozyskiwania Funduszy

Członek Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych

Członek Komisji Stypendialnej Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich

2016-obecnieCzłonek Komisji Konkursu Języka Rosyjskiego im. mgr Marii Marcinkowskiej
2012-2016Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych, członek Rektorskiej Komisji ds. Pozyskiwania Funduszy
2013-2016Członek komitetu redakcyjnego Studia Oeconomica Posnaniensia (ISSN 2449-9099)
2010-obecnieCzłonek komitetu naukowego Polish Journal of Commodity Science (ISSN 1733-747X)
2010-obecniePromotor prac licencjackich (ponad 70), magisterskich (ponad 50), opiekun naukowy doktorantów (10)
JĘZYKI OBCEangielski (C1), rosyjski (C1)

SZKOLENIA

DataTytuł szkoleniaTematykaJednostka prowadząca
 2021Training for Auditors and Consultants TISAX® AssessmentsObowiązkowe szkolenie dla audytorów TISAX DEKRA Polska sp. z o.o.
 2021JIRA AdvancedJIRA Pearson Academy
 2020Webinar 27001, auditWymiana doświadczeń – audyt DEKRA Polska sp. z o.o.
 2020Webinar 27017/27018 – CloudCloud Security DEKRA Polska sp. z o.o.
 2019TISAXTISAX auditor training DEKRA Polska sp. z o.o.
 2019ISO 27001 Auditor Training (PCA Acreditation) ISO 27001 auditor training DEKRA Polska sp. z o.o.
 2019Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 ISMS ISO 27001 Internal Auditor ISO 27001 auditor training DEKRA Polska sp. z o.o.
 2019

Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, oraz ISO 45001:2018

Integrated Management System ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, oraz ISO 45001:2018 Internal Auditor

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 auditor trainingDEKRA Polska sp. z o.o.
2019

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018

Management Representative of IMS ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001  Management RepresentativeDEKRA Polska sp. z o.o.
 2019

Procesy przetwarzania danych osobowych, obsługi incydentów bezpieczeństwa, umów dotyczących danych osobowych, RODO w dziale HR oraz RODO w marketingu

Personal Data Processing …

RODO

GDPR

Adw. Dr  Paweł Litwiński, Kancelaria Kancelaria BartaLitwiński
 2019ISACA CISM (Certified Informaton Security Manager)ISACA CISM (Certified Informaton Security Manager) CTS Customized Training Solution
2018JIRA advancedJIRAPearson Academy
2018Agile ScrumAgile ScrumPearson Academy
2018LA workshopISMS ISO 27001DEKRA Polska sp. z o.o.
2018Experiance exchange seminarISMS ISO 27001DEKRA Polska sp. z o.o.
2016Experiance exchange seminarISO 9001:2015DEKRA Polska sp. z o.o.
2016Experiance exchange seminarRisk managementDEKRA Polska sp. z o.o.
2016IRCA Lead Auditor ISO/IEC 27001ISO/IEC 27001 ISO 19011British Standard Institution
2016Expirience exchange seminarISO 9001:2015DEKRA Polska sp. z o.o.
2016Expirience exchange seminarRisk managementDEKRA Polska sp. z o.o.
2016IRCA Auditor ISO/IEC 27001ISO/IEC 27001/ ISO 19011BSI
2012Registered CoachCoachingGabinet psychologiczno-psychiatryczny Monika Łuczak
2012Prince2 – Registered PractitionerPrince2 – project managementSkills sp. z o.o.
2010Prince2 – FoundationPrince2 – project managementSkills sp. z o.o.
2006Internal Auditor of the Environmental
Management System
ISO 14001, ISO 19011Bureau Veritas Certification
2005IRCA Lead Auditor BS7799BS 7799, ISO 19011BSI Management Systems
2005Integrated Management
System Internel Auditor
ISO 9001, ISO 14001, OHSASSGS
2004Lead Assesor ExaminationQAMS, ISO 9001, ISO 19011BSI International Training
2004Lead Assesor ExaminationQAMS, ISO 9001, ISO 19011Polish Centre for Testing and Certification
2004ISMS Internal Auditor BS
7799-1:2002
BS 7799, ISO 19011Det Norske Veritas
2003QMSISO/TS 16949 + ISO/TS
16949 Assesor
ISO/TS 16949DANA Corporation (Toledo OH Technical Resource Park)
2003DGA Quality & DGA ProcessIT support for process managementDGA SA
2001New standard ISO 9001:2000ISO 9001:2000Det Norske Veritas
1998QS 9000 Skills and ApplicationQS 9000PSS Progressive Strategies @ Systems (USA)
1995ISO 9000 standardsISO 9000, ISO 9001, ISO 9004Polish Centre for Testing and Certification
1995ISO 9000 in serviceISO 9000, ISO 9001, ISO 9004,
service sector
Polish Centre for Testing and Certification
2003DGA QualityIT support for QMSDGA SA
2003DGA ProcessIT support for process managementDGA SA
2003ARIS IDS ScheerIT support for process managementDGA SA
2003ARIS ToolsetIT support for process managementIDS Scheer Polska sp. z o.o.
1994The Management of Service
Oparations
Service operationsTrainers from Management Centre University of Bradford