Jacek Łuczak

Wykształcenie i doświadczenie
dr hab. inż. Jacek Łuczak

1997-2009 habilitacja (nauki ekonomiczne) System zarządzania jakością dostawców w branży motoryzacyjnej – ocena istotności wymagań (A quality management system of suppliers in the automotive industry – the significance evaluation of requirements) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań (Polska)
1994-1997 doktorat (nauki ekonomiczne) Zapewnienie jakości dostaw w systemach zarządzania jakością (Quality assurance of supplies in quality management systems) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań (Polska)
1990-1994 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań (Polska) Studia magisterskie na Wydziale Towaroznawstwa

ZAINTERESOWANIA

 • system zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • ochrona danych osobowych – RODO
 • zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie jakością
 • zarządzanie procesowe
 • zarządzanie projektami

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE. DYDAKTYKA I BADANIA NAUKOWE

2004-obecnie Pracownik naukowy i dydaktyczny (dr hab. inż. prof. nadzw. UEP)  na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Katedra Zarządzania Jakością, Instytut Zarządzania
2009-obecnie Kierownik i wykonawca projektów badawczych i naukowych Aktywizacja sportowa Polaków. Szacowanie i analiza ryzyka związanego z organizacją i uczestnictwem w masowych imprezach biegowych. Motywacje i zachowania biegaczy amatorów (Sport elicitaion of Poles. Estimation and analysis of the risk associated with the organization and participation in mass running events. Motivations and behaviors of amateur runners) (Realizacja projektu w konsorcjum z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, we współpracy z Iceland University w Reykjaviku); Kształtowanie jakości produktów i usług na rynkach Europy Środkowo – Wschodniej. Przygotowanie i wdrożenie projektu interdyscyplinarnych studiów doktoranckich (Forming quality of products and services with particular consideration of the markets of Central and Eastern Europe) (współpraca z partnerami z Rosji (Instytut Ekonomii, Rosyjska Akademia Nauk) i Ukrainy (Narodowy Dniepropietrowski Uniwersytet im. O. Gonchara w Dniepropietrowsku); nr umowy: POKL.04.01.01-00-088/13-00, wartość: 1.830.00,00 zł, 2014-2015, NCBiR; Zaprojektowanie optymalnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami IT Policji oraz struktury organizacyjnej pionu IT. Rozliczenie działań na podstawie zarządzania procesami (Optimal solutions and organizational structure design in the range of IT resources management in the Police. Outcome calculation on the basis of process management) (realizacja w konsorcjum naukowo przemysłowym UEP – F5 Konsulting sp. z o.o.); OR 00013211 (nr umowy 0132/R/T00/2010/11); wartość: 1.941.200,00 PLN; 2010-2012; NCBIR; Zaprojektowanie i wykonanie innowacyjnej aplikacji informatycznej do ewaluacji i śledzenia satysfakcji motywacyjnej klientów wewnętrznych Policji oraz satysfakcji dotyczącej usług świadczonych przez komórki wsparcia logistycznego Policji (Design and creating an innovative computer application in order to evaluate and observe the satisfaction of  internal clients for the Police in addition to the customer satisfaction of services provided by logistic support cells of the Police) (realizacja w konsorcjum naukowo przemysłowym UEP – F5 Konsulting sp. z o.o.); OR00013311 (nr umowy 0122/R/TOO/2010/11); wartość: 538.890,00 pln; 2010-2012; NCBIR; Identyfikacja i ocena metod i technik w zakresie zarządzania jakością w oparciu o dostawców przemysłu motoryzacyjnego (Identification and evaluation of methods and techniques in relation to quality management on the basis of automotive industry providers). N N115 260436 (nr umowy: 2604/B/H03/2009/36); wartość: 50.000,00 pln; 2009-2011; NCBIR.
2004-obecnie Zajęcia dydaktyczne na studiach dziennych i zaocznych Przedmioty m.in.:
 • Kompleksowe zarządzanie jakością;
 • Zarządzanie procesowe;
 • Metody i techniki doskonalenia organizacji;
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji;
 • Zarządzanie projektem (Prince2);
 • Zarządzanie procesowe;
 • Zarządzanie kryzysowe;
 • Total Quality Management;
 • Process Management;
 • Quality Management in Polish Cases;
 • Project Management (Prince2);
 • Quality auditing;
 • Teamworking;
 • Ochrona danych osobowych.
2000-obecnie Kierownik i wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: kierownik – SP Menedżer bezpieczeństwa informacji, przedmioty: Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001, Audyt SZBI, seminarium dyplomowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: kierownik – SP Menedżer jakości, przedmioty: Systemy zarządzania jakością ISO 9001, Zarządzanie jakością w organizacji, seminarium dyplomowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Atlanta State University (MBA), Nottingham Trent University, Wielkopolska Szkoła Biznesu (MBA), Wyższa Szkoła Bankowa, Helsinki School of Economics (MBA): wykładowca – moduł Total Quality Management Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: wykładowca – SP Zarządzanie przedsiębiorstwami, SP Zarządzanie logistyczne, SP Logistyka i Zarządzanie Międzynarodowymi Łańcuchami Dostaw, Szkoła Główna Handlowa (SP: Zarządzanie jakością); przedmioty: Zarządzanie procesowe, Zarządzanie jakością Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: wykładowca – SP Zarządzanie jakością, SP Integracja systemów zarządzania, SP Zintegrowane zarządzanie jakością w administracji (10 edycji); przedmioty: Zarządzanie jakością, Metody i techniki zarządzania jakością, Audyt w systemach zarządzania, Systemy zarządzania jakością ISO 9001, seminarium dyplomowe
2004-obecnie Wykładowca na zagranicznych uniwersytetach (wykłady, konferencje, badania):
 • Almaty Management University (Alma University) (Almaty, Kazachstan) 2017
 • Bucharest University of Economics Science (Bukareszt, Rumunia) 2008, 2010
 • Chonnam National University (Chonnam, Korea Pd.) 2008
 • Dniepropietrovsk National University (Dniepropietrowsk, Ukraina) 2013, 2014, 2015
 • Girona University (Girona, Hiszpania) 2016
 • Iceland University (Reykjavik, Islandia) 2014
 • Institute of Economics, Russian Academy of Science (Moskwa, Rosja) 2014, 2015
 • Institute of Industry, Ukrainian Academy of Science (Kijów, Ukraina) 2015
 • Kharkiv Politechnik (Charków, Ukraina) 2017
 • Kyiv National University of Trade Economics (Kijów, Ukraina) 2003, 2006, 2008, 2011, 2013, 2015
 • La Laguna University (La Laguna, Hiszpania) 2011, 2013
 • Oulu University of Applied Science (Oulu, Finlandia) 2008, 2009
 • Petersburg National University (Petersburg, Rosja) 2015
 • Renmin University of China (Beijing, Chiny) 2004
 • Roma Tre University (Rzym, Włochy) 2012
 • The Economics University (Mińsk, Białoruś) 2004, 2005
 • Turku University of Applied Science (Turku, Finlandia) 2011
 • The Institute of Chemical Technology (Prague, Czech Republic) 2012, 2015
 • The University of Suwon (Suwon, Korea) 2008
 • The Vilnius University (Wilno, Litwa) 2009, 2012
 • University of Alicante (Alicante, Hiszpania) 2016
 • University College of Antwerp (Antwerp, Belgia) 1993
 • University of Dubrovnik (Dubrownik, Chorwacja) 2018, 2019
 • University of Maribor (Maribor, Słowenia) 2001
 • University of Reykjavik (Reykjavik, Islandia) 2016
 • University of Turin (Turyn, Włochy) 2016
 • University of Wisconsin Whitewater (Wisconsin, USA) 1994
 • Varna University of Economics (Warna, Bułgaria) 2013, 2015

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE. KONSULTING I SZKOLENIA

2022-obecnie Business Reporting – Advisory Group sp. z o.o. – sp. k (BR-AG) Information Security and Personal Data Protection Lead
2021-obecnie MAJOREL POLSKA sp. z o.o., APS sp. z o. o. CISO
2021-obecnie DEKRA Certification Audytor wiodący TISAX  (bezpieczeństwo informacji w branży motoryzacyjnej)
2020 – obecnie PL Eastern Europe Sp. z o. o. Information Security & Compliance Lead, Data Protection Officer
2019-obecnie DEKRA Certification Komitet programowy certyfikacji audytorów wiodących ISO 27001
2018-obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Inspektor ochrony danych (RODO)
2016-obecnie DEKRA Certification Audytor wiodący ISO/IEC 27001 (akredytacja: Dakks, PCA, ANAB)
2015-obecnie DEKRA POLSKA Trener
2015-obecnie Pearson IOKI Sp. z o.o. Information Security Lead Inspektor Ochrony Danych (IOD)
1998-obecnie Quality Progress (forma doradcza i szkoleniowa w zakresie zarządzania jakością) Właściciel i dyrektor, lider projektów, konsultant i trener
2000-obecnie Trener Szkolenia otwarte i zamknięte dla przedstawicieli ponad 500 organizacjiSzkolenia:  Zarządzanie jakością, ISO 9001 – Interpretacja wymagań, Zarządzanie procesowe, Metody i techniki zarządzania jakością, Zaawansowane planowanie jakości, Kwalifikacja i rozwój dostawców, ISO 14001 – Interpretacja wymagań, IATF 16949 – Interpretacja wymagań, Zarządzanie projektami (Prince2), Zaawansowane planowanie jakości i zatwierdzanie detali produkcyjnych (APQP/ PPAP), Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie jakością w administracji (CAF), Zarządzanie ciągłością działania
2000-obecnie Lider projektów konsultingowych (kierownik projektów, wykonawca – ponad 200 projektów) zarządzanie jakością (ISO 9001, IATF 16949, CAF, ISO 20000), zarządzanie procesowe, bezpieczeństwo informacji (ISO/IEC 27001), planowanie ciągłości działania, zintegrowane systemy zarządzania (ISO 14001, OHSAS), praca zespołowa, metody i techniki zarządzania jakością, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie projektami (Pronce2), ochrona danych osobowych. Wybrani partnerzy: 4 PL IT Solutions, Comp – Win, Pearson IOKI, NOVOL, Bank Zachodni WBK, Fortis Bank Polska, HLB – Wielkopolska Grupa Auditingowa, NORDENIA, Marcinkowski Broker, PB Polsoft (ComputerLand group), ERA Gsm, ZETO, Arvato service-BERTELSMANN Service Center, AM Trans Progres, Onyks Hotel, Energa Operator, Exorigo, Elektrociepłownie Pątnów-Adamów-Konin, EC Kalisz – Piwonice, DALKIA, MEC Piła, PEC Wałbrzych, PEC Składy Kupieckie, MEC Koszalin, Jabil Circuit Poland, TPV Displays, SHARP Manufacturing, LAFOT Elektronik, LUMAG, FUNAI Electronic, SOLARIS Bus & Coach, WIX-Filtron, Bosch Car Servce, NSK Steering Systems Europe, WSK – Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego, Fastek Fitting Poland, VW, Fiat Auto Poland, Lear Poland, Delphy, Firestone, Geyer & Hosaja, VOSS Automotive Polska, BVQI, ABB-ZAMECH, TBMECA Poland, METABO Poland, Fabryka Narzędzi Chirurgicznych CHIFA, BM Polska, Plettac, Witrochem, York, Pekabex, Profi Anamel, Górażdże Cement, Aluminium Konin – Impexmetal, WT Witar, WRIGLEY, PHYTOPHARM, SWW POLMOS, CAFFEE UNION, OK Group,; STER, Nordenia Polska, Grupa Fideltronik, IOKI Pearson, Komenda Wojewódzka Policji w Warszawie. Administracja samorządowa, m.in: Urząd Miasta Poznania, Urząd Miasta Wrocławia, Urząd Miasta Dębno, Urząd Miasta Kielce; liczne urzędy gmin, starostwa, urzędy marszałkowskie. Administracja rządowa, m.in.: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Małopolski Urząd Wojewódzki, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Opolski Urząd Wojewódzki; centralne instytucje rządowe m. in. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Liczne urzędy skarbowe, izby celne, uczelnie wyższe kompletna lista referencyjna ⇒
2006-2012 Pełnomocnik ds. zarządzania jakością na Wydziale Towaroznawstwa UEP (ISO 9001)
2005-2007 Lead Quality Manager w WIX-Filtron sp. z o.o.

INNE

2018-obecnie Inspektor Ochrony Danych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
2018 Administrator Bezpieczeństwa Informacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu
2018-obecnie Przewodniczący Zespołu ds. ochrony danych osobowych
2012-2020 Członek Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
2017-2020 Członek Komisji ds. Własnego Funduszu Stypendialnego dla Młodych Naukowców
2016-2020 Zastępca przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych Członek Rektorskiej Komisji ds. Pozyskiwania Funduszy Członek Wydziałowej Komisji ds. Pozyskiwania Funduszy Członek Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych Członek Komisji Stypendialnej Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich
2016-obecnie Członek Komisji Konkursu Języka Rosyjskiego im. mgr Marii Marcinkowskiej
2012-2016 Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych, członek Rektorskiej Komisji ds. Pozyskiwania Funduszy
2013-2016 Członek komitetu redakcyjnego Studia Oeconomica Posnaniensia (ISSN 2449-9099)
2010-obecnie Członek komitetu naukowego Polish Journal of Commodity Science (ISSN 1733-747X)
2010-obecnie Promotor prac licencjackich (ponad 70), magisterskich (ponad 50), opiekun naukowy doktorantów (10)
JĘZYKI OBCE angielski (C1), rosyjski (C1)

SZKOLENIA

Data Tytuł szkolenia Tematyka Jednostka prowadząca
 2022 Information Security & Data Privacy Training Szkolenie dla kadry kierowniczej PEARSON (Global)
 2022 CYBER SECURITY Szkolenie dla pracowników grupy PEARSON (Poziom overhead) PEARSON (Global)
 2022 ISMS ISREQ/ ISO 27001 Szkolenie dla CISO MAJOREL (Region)
 2022 TISAX Training Szkolenie audytorów TISAX  DEKRA
 2022 TISAX AuditBus Szkolenie audytorów TISAX  DEKRA
 2022 DEKRA Auditor WebEx Training May Obowiązkowe szkolenie audytorów DEKRA (akredytacja ANAB)  DEKRA
 2021 Training for Auditors and Consultants TISAX® Assessments Obowiązkowe szkolenie dla audytorów TISAX  DEKRA Polska sp. z o.o.
 2021 JIRA Advanced JIRA  Pearson Academy
 2020 Webinar 27001, audit Wymiana doświadczeń – audyt  DEKRA Polska sp. z o.o.
 2020 Webinar 27017/27018 – Cloud Cloud Security  DEKRA Polska sp. z o.o.
 2019 TISAX TISAX auditor training  DEKRA Polska sp. z o.o.
 2019 ISO 27001 Auditor Training (PCA Acreditation)  ISO 27001 auditor training  DEKRA Polska sp. z o.o.
 2019 Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 ISMS ISO 27001 Internal Auditor  ISO 27001 auditor training  DEKRA Polska sp. z o.o.
 2019 Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, oraz ISO 45001:2018 Integrated Management System ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, oraz ISO 45001:2018 Internal Auditor ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 auditor training DEKRA Polska sp. z o.o.
2019 Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 Management Representative of IMS ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001  Management Representative DEKRA Polska sp. z o.o.
 2019 Procesy przetwarzania danych osobowych, obsługi incydentów bezpieczeństwa, umów dotyczących danych osobowych, RODO w dziale HR oraz RODO w marketingu Personal Data Processing … RODO GDPR Adw. Dr  Paweł Litwiński, Kancelaria Kancelaria BartaLitwiński
 2019 ISACA CISM (Certified Informaton Security Manager) ISACA CISM (Certified Informaton Security Manager)  CTS Customized Training Solution
2018 JIRA advanced JIRA Pearson Academy
2018 Agile Scrum Agile Scrum Pearson Academy
2018 LA workshop ISMS ISO 27001 DEKRA Polska sp. z o.o.
2018 Experiance exchange seminar ISMS ISO 27001 DEKRA Polska sp. z o.o.
2016 Experiance exchange seminar ISO 9001:2015 DEKRA Polska sp. z o.o.
2016 Experiance exchange seminar Risk management DEKRA Polska sp. z o.o.
2016 IRCA Lead Auditor ISO/IEC 27001 ISO/IEC 27001 ISO 19011 British Standard Institution
2016 Expirience exchange seminar ISO 9001:2015 DEKRA Polska sp. z o.o.
2016 Expirience exchange seminar Risk management DEKRA Polska sp. z o.o.
2016 IRCA Auditor ISO/IEC 27001 ISO/IEC 27001/ ISO 19011 BSI
2012 Registered Coach Coaching Gabinet psychologiczno-psychiatryczny Monika Łuczak
2012 Prince2 – Registered Practitioner Prince2 – project management Skills sp. z o.o.
2010 Prince2 – Foundation Prince2 – project management Skills sp. z o.o.
2006 Internal Auditor of the Environmental Management System ISO 14001, ISO 19011 Bureau Veritas Certification
2005 IRCA Lead Auditor BS7799 BS 7799, ISO 19011 BSI Management Systems
2005 Integrated Management System Internel Auditor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS SGS
2004 Lead Assesor Examination QAMS, ISO 9001, ISO 19011 BSI International Training
2004 Lead Assesor Examination QAMS, ISO 9001, ISO 19011 Polish Centre for Testing and Certification
2004 ISMS Internal Auditor BS 7799-1:2002 BS 7799, ISO 19011 Det Norske Veritas
2003 QMSISO/TS 16949 + ISO/TS 16949 Assesor ISO/TS 16949 DANA Corporation (Toledo OH Technical Resource Park)
2003 DGA Quality & DGA Process IT support for process management DGA SA
2001 New standard ISO 9001:2000 ISO 9001:2000 Det Norske Veritas
1998 QS 9000 Skills and Application QS 9000 PSS Progressive Strategies @ Systems (USA)
1995 ISO 9000 standards ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 Polish Centre for Testing and Certification
1995 ISO 9000 in service ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004, service sector Polish Centre for Testing and Certification
2003 DGA Quality IT support for QMS DGA SA
2003 DGA Process IT support for process management DGA SA
2003 ARIS IDS Scheer IT support for process management DGA SA
2003 ARIS Toolset IT support for process management IDS Scheer Polska sp. z o.o.
1994 The Management of Service Oparations Service operations Trainers from Management Centre University of Bradford